10.11. - 24.02.Normatívy UK PUŠtatút UK PU - TU

Organizačný poriadok UK PU - TU

Knižničný poriadok UK PU - TU

Opatrenie rektora k odovzdávaniu povinných výtlačkov do UK PU - TU


Charta čitateľa UK PU - TU

Normatívy pre záverečné práce - TU

Normatívy pre publikačnú činnosť - TU

Normatívy pre elektronické publikovanie - TU


Knižničný zákon č. 126/2015 Z.z.- TU

Autorský zákon č. 185/2015 Z.z.- TU


Dokumenty IFLA a IFLA/UNESCO TU

 

 


06.01.2022