Pozvánky25.06.2019


06.03. - 27.09.


29.04. - 27.09.EZP PU - Elektronické záverečné práce


O Z N A M

 Evidencia záverečných prác je od 21.1.2019 presunutá pod systém MAIS. Z tohoto dôvodu bolo vkladanie nových prác do systému EZP UK PU deaktivované.

UK PU aj  naďalej poskytuje konzultácie k bibliografickej registrácii zaverečných prác.


V systéme elektronických záverečných prác UK PU - http://ezp.pulib.sk sa nachádzajú už len archivované záverečné práce za roky 2010-2018.

Archivované práce si môžete pozrieť v Centrálnom registri záverečných prác.

V prípade problémov kontaktujete ezp@pulib.sk, príp. tel. 051/7570153 (Multimediálna a databázova študovňa UK PU).


Centrálny register záverečných prác

Normatívy: 


23.01.2019