08.04. - 31.05.


09.05. - 30.06.EZP PU - Elektronické záverečné práce


Evidencia záverečných prác PU je realizovaná od roku 2019 v systéme MAIS.

Záverečné práce PU evidované elektronicky od roku 2010 sprístupňujú:  

V prípade potreby kontaktujte library@pulib.sk, príp. pracovníčky v Multimediálnej a databázovej študovni UK PU (tel. 051/7570153).


Normatívy PU: 


Normatívy a manuály k ZP: 


Ďalšie podporné dokumenty:


21.04.2024