04.03. - 04.04.


04.03. - 04.04.


05.03.2024


06.03.2024


07.03.2024


07.03.2024


11.03.2024


14.03.2024


04.12. - 29.02.


19.02. - 19.04.EZP PU - Elektronické záverečné práce


 Evidencia záverečných prác PU je od 21.1.2019 presunutá pod systém MAIS.

Od 21.02.2020 je bývalý systém EZP PU (práce z r. 2010-2018) prístupný iba v Multimediálnej a databázovej študovni UK PU, a to len pre oprávnené osoby (autor, školiteľ, vedúci pracoviska). 

Evidované záverečné práce PU od roku 2010 sú k dispozícii v Katalógu záverečných prác PU, prípadne priamo v Centrálnom registri záverečných prác.

UK PU aj naďalej poskytuje konzultácie k bibliografickej registrácii zaverečných prác. V prípade potreby kontaktujete ezp@pulib.sk, príp. tel. 051/7570153 (Multimediálna a databázova študovňa UK PU).


Centrálny register záverečných prác - crzp.sk 

Katalóg záverečných prác PU - kzp.pulib.sk

Normatívy: 

Ďalšie dokumenty:


20.09.2022