Pozvánky26.11. - 31.01.Zoznamy publikačnej činnosti PU


 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE

Rok vykazovania 2018 podľa CREPČ2

Aktualizované k 25.06.2019

 

  Skupina
A1
Skupina
A2
Skupina
B
Skupina
C
Skupina
D
Nemin.
kat.
Výstup
FF 47 91 12 58 588 192
GTF 15 26 1 10 133 43
FHPV 10 14 52 28 229 30
FM 38 38 5 65 418 27
PF 18 17 2 7 206 57
PBF 8 19 0 4 182 18
5 8 0 8 83 0
FZO 2 12 6 15 141 10
CUP 0 12 1 2 44 11
PU celkom
136 226 74 189 1978 387

 

Kategórie zaradené do "ministerských" skupín nájdete TU

Sumár publikačnej činnosti PU za roky 2007-2017 nájdete TU


 

OHLASY NA PUBLIKAČNÚ ČINNOSŤ PU V PREŠOVE 

Rok vykazovania 2018 

Aktualizované k 25.06.2019

 

 Kód ohlasu: 1 2 3 5 6 Spolu
FF 50 49 164 297 15 54 629 
GTF 3 8 23 104  1 12 151
FHPV 286 25 95 119 4 0 529
FM 259 26 80 345 0 6 716
PF 31 7 42 89 1 6 176
PBF 1 0 16 22 0 0 39
3 5 11 33 0 1 53
FZO 24 3 20 4 0 0 51
CUP 30 1 13 39 2 2 87
PU celkom
687 124 464 1052 23 81 2431


Kódovník ohlasov nájdete TU


Kontakt:

Mgr. Eva Maťufková - FF, GTF, PBF

 PhDr. Milena Rybarčáková - FHPV, PF, FM, FS, FZ, CUP

Tel.: 051 7570 152


© PULIB 2019


26.06.2019