20.02. - 31.01.


14.12. - 31.03.Zoznamy publikačnej činnosti PU


 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE

Rok vykazovania 2020 podľa CREPČ2

Aktualizované k 27.04.2021

 

  Skupina
A1
Skupina
A2
Skupina
B
Skupina
C
Skupina
D
Nemin.
kat.
Výstup
FF 50 65 22 46 485 202
GTF 3 22 1 14 143 29
FHPV 21 19 53 33 176 21
FM 6 48 35 52 374 11
PF

14

20 1 7 182 38
PBF 17 8 0 5 101 9
0 10 4 7 55 1
FZO 4 14 17 28 142 4
CUP 1 3 1 1 31 12
PU celkom
114 203 129 182 1654 324

Kategórie zaradené do "ministerských" skupín

Sumár publikačnej činnosti PU za roky 2013-2019

Sumár publikačnej činnosti PU za roky 2007-2012

 

 

OHLASY NA PUBLIKAČNÚ ČINNOSŤ PU V PREŠOVE 

Rok vykazovania 2020 

Aktualizované k 27.04.2021

 

 Kód ohlasu: 1 2 3 5 6 Spolu
FF  255 43 221 399 17 60  995
GTF 18 13 41 74 0 16 162
FHPV  437 62 134 96 2 0 731
FM 457 10 110 134 1 2 714
PF 43 2 81 124 0 2 252
PBF 9 27 34 38 0 2 110
19 1 8 13 0 0 41
FZO 145 7 18 24 0 0 194
CUP 33 4 12 9 0 1 59
PU celkom
1416 169 659 911 20 83 3258

Kódovník ohlasov

 


27.04.2021