11.03. - 30.06.


24.04. - 30.06.Infozdroje


Univerzitná knižnica PU zabezpečuje pre celú univerzitu prístup do plnotextových elektronických informačných zdrojov. V rámci PU je prístup do platených info-zdrojov voľný na základe IP adries počítačov.

Vzdialený prístup k databázam: Prihlásenie do EzProxy 

Pomocou systému EzProxy umožňujeme pre čitateľov UK PU aj vzdialený prístup k plateným plnotextovým databázam z mimouniverzitných počítačov na základe autentifikačných údajov (prihlasovacie meno a heslo) z knižničného systému UK PU.

Centrálny vyhľadávací portál UK PU: Summon  - info 

Plnotextové databázy a citačné indexy prístupné pre PU (projekt NISPEZ):

 
Medzinárodné vedecké indentifikátory

EISZ NEMZETI PROGRAM - EIS NATIONAL PROGRAMME
 
Plnotextové časopisy prístupné pre PU:
 
 


Vyhľadávacie informačné portály:

 

google scholar

 


16.01.2023