Pozvánky25.06.2019


06.03. - 27.09.


29.04. - 27.09.Informačné zdroje


Univerzitná knižnica PU zabezpečuje pre celú univerzitu prístup do plnotextových elektronických informačných zdrojov. V rámci PU je prístup do platených info-zdrojov voľný na základe IP adries počítačov.

Vzdialený prístup k databázam:

Pomocou systému EzProxy umožňujeme pre čitateľov UK PU aj vzdialený prístup k plateným plnotextovým databázam z mimouniverzitných počítačov na základe autentifikačných údajov (prihlasovacie meno a heslo) z knižničného systému UK PU.


Plnotextové databázy a citačné indexy prístupné pre PU:

 
Plnotextové časopisy prístupné pre PU:
 

 

Ďalšie infozdroje:

google scholar

 


29.03.2019