Pozvánky25.04.2019


04.03. - 27.04.


06.03. - 27.04.Pracoviská UK PU


 

UK1 - Centrálna knižnica

 

Ul. 17. novembra č.1
081 85 Prešov
Slovenská republika
Tel./fax: +421 51 7570 145      
e-mail: library@pulib.sk

Centrálne pracovisko UK PU zabezpečuje knižničný, informačný a ďalší servis pre všetky pracoviska UK PU. Zároveň poskytuje komplexné knižnično-informačné služby pre všetkých študentov a zamestnancov PU, no najmä pre tieto fakulty: FF, PF, FHPV, FM a FŠ.

Riaditeľ: Ing. Peter Haľko

Oddelenie knižničných fondov:

 • Koordinátor oddelenia: PhDr. Zuzana Karnišová  
 • Akvizícia a fond výmeny: Bc. Lenka Žarnayová
 • Spracovanie fondu: Mária Ivanková, ThLic. Michal Glevaňák, Mgr. Veronika Grešová, Mgr. Viktória Gumanová
 • Evidencia publikačnej činnosti: Mgr. Eva Maťufková, PhDr. Milena Rybarčáková, Mgr. Hedviga Tarasovičová
 • Ochrana fondu: Bc. Erika Koššalová
 • Evidencia periodík: Bc. Anna Barnová

Oddelenie informačných technológií a služieb:

 • Koordinátor oddelenia: Mgr. Martina Haľková
 • Informačné služby:  Ing. Andrea Kačmariková, PhD., Mgr. Alexandra Olejárová Gálová
 • Informačné technológie: Ing. Radko Maruša, RNDr. Csilla Uličná, PhD.

Oddelenie knižnično-informačných služieb:

 • Koordinátor oddelenia: PhDr. Milena Rybarčáková 
 • Knižnično-informačné služby: Monika Mitrušková, PaedDr. Mária Sárossyová, Bc. Bibiana Šišinová, Mgr. Jana Zajacová, Jana Železníková
 • Medziknižničná výpožičná služba: Bc. Helena Greššáková  
 • Sklad: Anna Jurečková, Anna Maťašová, Anna Šutáková

 

UK2 - Knižnica  FZO PU a PBF PU

Partizánska 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

Tel: +421 51 7562 415       - študovňa
Tel: +421 51 7562 416       - požičovňa
Tel: +421 51 7562 417       - databázová študovňa

Kontakt: Bc. Iveta Čandová, Mgr. Dana Kojnoková, Bc. Anna Repková, Bc. Marta Štefaniová

Pracovisko UK poskytuje vybrané služby (výpožičné, kopírovacie, konzultačné, poradenské a rešeršné služby) prednostne pre študentov a zamestnancov FZO PU a PBF PU a v rámci svojich možností aj pre ostatných čitateľov UK PU. Pracovisko tvorí študovňa, databázová študovňa a požičovňa.

 

UK3 - Knižnica GTF PU

Ul. biskupa Gojdiča 2
080 01 Prešov
Slovenská republika

Tel: +421 51 77 25 166      

Kontakt: Mgr. Mária Blaščáková, Ľudmila Baranová

Pracovisko UK3  poskytuje vybrané služby (výpožičné, konzultačné a poradenské služby) prednostne pre študentov  a zamestnancov  GTF PU  a v rámci svojich možností aj pre ostatných čitateľov UK PU.

 


09.04.2019