09.05. - 30.06.Pracoviská UK PU


UK1 - Centrálna knižnica

 

Ul. 17. novembra 1
080 01 Prešov
Slovenská republika
e-mail: library@pulib.sk

Tel: +421 51 7570 145 - riaditeľstvo 
Tel: +421 51 7570 147 - doplňovanie a spracovanie fondu
Tel: +421 51 7570 150 
- centrálna študovňa
Tel: +421 51 7570 150 - centrálna požičovňa
Tel: +421 51 7570 152 - evidencia publikačnej činnosti
Tel: +421 51 7570 153 - multimediálna databázová študovňa

Centrálne pracovisko UK PU je sídlom knižnice, zabezpečuje knižničný, informačný a ďalší servis pre všetky pracoviska UK PU. Zároveň poskytuje komplexné knižnično-informačné služby pre všetkých študentov a zamestnancov PU, no najmä pre tieto fakulty: FF, PF, FHPV, FMEO a FŠ.


UK2 - Knižnica  FZO PU a PBF PU

Partizánska 1
080 01 Prešov
Slovenská republika

Tel: +421 51 7562 415 - študovňa
Tel: +421 51 7562 416 - požičovňa

Pracovisko UK2 poskytuje vybrané služby (výpožičné, kopírovacie, konzultačné, poradenské a rešeršné služby) prednostne pre študentov a zamestnancov FZO PU a PBF PU a v rámci svojich možností aj pre ostatných čitateľov UK PU. Pracovisko tvorí študovňa, databázová študovňa a požičovňa.


UK3 - Knižnica GTF PU

Ul. biskupa Gojdiča 2
080 01 Prešov
Slovenská republika

Tel: +421 51 77 25 166 - študovňa a požičovňa   

Pracovisko UK3  poskytuje vybrané služby (výpožičné, konzultačné a poradenské služby) prednostne pre študentov  a zamestnancov  GTF PU  a v rámci svojich možností aj pre ostatných čitateľov UK PU. Organizačná štruktúra UK PU

Riaditeľ: Ing. Peter Haľko (Tel.: +421 51 7570 144)

Oddelenie knižničných fondov:

 • Koordinátor oddelenia: PhDr. Zuzana Karnišová (Tel.: +421 51 7570 147) 
 • Doplňovanie fondu (fond výmeny): Bc. Lenka Žarnayová
 • Spracovanie fondu: Mgr. Simona Leškaničová, Mgr. Viktória Gumanová
 • Historický fond: ThLic. Michal Glevaňák
 • Evidencia periodík: Bc. Anna Barnová, Bc. Viera Lukačovská
 • Ochrana fondu: Bc. Erika Koššalová
 • Depozity: Anna Maťašová

Oddelenie knižnično-informačných služieb:

 • Koordinátor oddelenia: PhDr. Milena Rybarčáková (Tel.: +421 51 7570 152)
 • Knižnično-informačné služby UK1: Mgr. Miroslava Franková, Monika Mitrušková, Bc. Andrea Matiašová, Bc. Bibiana Šišinová, Mgr. Jana Zajacová, Jana Železníková
 • Knižnično-informačné služby UK2: Bc. Iveta Čandová, Bc. Anna Repková, Bc. Marta Štefaniová
 • Knižnično-informačné služby UK3: Ľudmila Baranová
 • Medziknižničná výpožičná služba: Bc. Helena Greššáková  
 • Evidencia publikačnej činnosti: Mgr. Eva Maťufková, PhDr. Milena Rybarčáková, Mgr. Hedviga Tarasovičová, Bc. Lucia Vajdová

Oddelenie informačných technológií a služieb: 

 • Koordinátor oddelenia: Mgr. Martina Haľková (Tel.: +421 51 7570 146)
 • Informačné služby: Mgr. Alexandra Olejárová Gálová, PaedDr. Mária Sárossyová
 • Informačné technológie a systémy: Mgr. Martina Haľková, Ing. Radko Maruša, RNDr. Csilla Uličná, PhD.

16.05.2023