Pozvánky25.06.2019


06.03. - 27.09.


29.04. - 27.09.Digitálna knižnica UK PU


 

Digitálne dokumenty zamestnancov Prešovskej univerzity v Prešove, ktoré sú umiestnené v tejto Digitálnej knižnici UK PU a nie sú voľne prístupné (prístup označený PU), je možné prezerať len z intranetu Prešovskej univerzity. Mimouniverzitný prístup je možný len pre čitateľov Univerzitnej knižnice pomocou služby vzdialeného prístupu EzProxy.

 

 Upozornenie !

Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).

 

Dokumenty k elektronickému publikovaniu:

Opatrenie rektora k elektronickému publikovaniu na PU - platné od 3.3.2017

Žiadosť o elektronické publikovanie

Poznámka: UK PU prijíma elektronické dokumenty na zverejnenie v Digitálnej knižnici každý rok od 10.1. do 10.12.

 

ELDOC - katalóg elektronických dokumentov UK PU:

Prešovská univerzita spolu

Filozofická fakulta

Gréckokatolícka teologická fakulta

Fakulta humanitných a prírodných vied

Fakulta manažmentu

Pedagogická fakulta

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Fakulta športu

Fakulta zdravotníckych odborov

Celouniverzitné pracoviská

Výročné bibliografie publikačnej činnosti PU

 

Elektronické časopisy:

Univerzitný časopis NA PULZE

 

Ďalšie informácie:

Multimediálna a databazová študovňa UK PU (alexandra.olejarova@pulib.sk)

 

 

 

 


27.05.2019