21.10. - 26.02.


21.10. - 26.02.


09.11. - 31.01.


09.11. - 31.01.RešeršČo je rešerš?

Rešerš je druh výberovej bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov získaných z literatúry o určitom jave, predmete, téme. Rešerše podľa časového hľadiska delíme na:

  • jednorazové (zhromažďuje informácie k danej téme za určité, vopred stanovené obdobie)
  • priebežné (priebežne sleduje stanovenú problematiku).

Výsledkom rešeršnej činnosti je bibliografický záznam dokumentov, ktorý obsahuje základné bibliografické údaje (autor, názov, miesto a rok vydania) a prípadne i ďalší popis (kľúčové slová, abstrakt). Rešeršné služby poskytuje UK PU z elektronických informačných zdrojov (domáce a zahraničné bibliografické databázy) svojim čitateľom zdarma.

 

Ako prebieha zadanie rešerše?

Žiadateľ, zaregistrovaný v Univerzitnej knižnici, sa dostaví osobne na Bibliograficko-informačné oddelenie, kde vyplní žiadanku. Pri zadaní je dôležité okrem osobných údajov uviesť predovšetkým tému a kľúčové slová k požadovanej téme. Môže ísť o synonymá, zaužívané termíny, odborné výrazy a pod. V prípade, že má čitateľ záujem aj o inojazyčnú literatúru, je potrebné uviesť kľúčové slová v danom jazyku. Vyhotovenú rešerš si môžete odoslať e-mailom alebo vytlačiť.

 

Poplatky

Vyhotovenie rešerše je pre zamestnancov PU bezplatné.

Študenti si rešerše vyhotovujú sami (s možnosťou konzultácie) tiež bezplatne.

Ostatní užívatelia platia jednorazový poplatok podľa platného  Cenníka poplatkov a služieb UK PU.


Aktuálne informačné zdroje, ktoré knižnica poskytuje nájdete TU


02.12.2012