Martina Kášová


Morphologie der deutschen Sprache II.

Deklinierbare Wortarten
(Artikel, Adjektiv, Numerale und Pronomen)ISBN 978-80-555-1633-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024