Martina Kášová


Morphologie der deutschen Sprache IV.

Unflektierbare Wortarten (Adverb, Präposition, Konjunktion, Interjektion und Partikel)ISBN 978-80-555-1793-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024