Peter Káša


Okolo romantizmu a realizmu

(Články o slovenskej literatúre v stredoeurópskych súradniciach)ISBN 978-80-555-0563-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024