Peter Káša


Okolo romantizmu a realizmu

(Články o slovenskej literatúre v stredoeurópskych súradniciach)ISBN 978-80-555-0563-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4
5
17
  
24
  
Romantické snenie – cesta k tragickej realite
(Martin Kukučín Neprebudený – Henryk Sienkiewicz Janko Muzykant)
29
37
44
  
Smrť a čierna farba
(K vytváraniu obrazu romantického básnika Janka Kráľa v dráme Karola Horáka Apokalypsa podľa Janka /Kráľa/)
53
61
68
74
94
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020