20.02. - 30.09.



Aktuálne


 O Z N A M

Univerzitná knižnica PU v Prešove vyhlasuje v rámci TSK 2021 mimoriadny

GENERÁLNY PARDON NA UPOMIENKY.

Upomínané knihy môzete vrátiť do konca apríla 2021
(osobne alebo poštou), inak sa na ne začnú uplatňovať nové upomienky.


  O Z N A M

Na základe aktuálne platných uznesení Vlády SR a UVZ SR budú
od 8.2.2021 otvorené len požičovne UK PU, a to:

PO-PIA:  8.30 - 12.00 hod.

Každá osoba (s výnimkou zamestnancov PU) je povinná pri vstupe do UK PU sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, čo preukáže náležitým potvrdením.

Pri návšteve UK PU je nevyhnutné dodržiavať všetky platné anticovidové
opatrenia a riadiť sa pokynmi službykonajúcich zamestnancov UK PU.
 


AKTUALITY 

 

Naše podujatia

 

08.03.2021