20.02. - 31.01.


14.12. - 31.03.Aktuálne


O Z N A M

 
Vstup do UK PU je možný len v súlade s Vyhláškami UVZ a Opatreniami rektora PU:
vstup len s prekrytím nosa a úst (respirátor FFP2), dezinfikujte si ruky, 

zachovávajte 2 m rozostupy a max. počet osôb v požičovniach a študovniach (1 os./15 m2).
Každý návštevník knižnice je povinný riadiť sa pokynmi zamestnancov UK PU.  
 
 
 A K T U A L I T Y 
 • Prezentácie 
  • Registrácia študentov 1. ročníka v UK PU (VIDEO, PDF, PDF-UA)
  • Vytvorenie hesla (jeho zmena) v online katalógu (VIDEOPDF)
  • Vyhľadávanie a objednávanie kníh v online katalógu (VIDEOPDF)
  • Predĺženie výpožičnej doby (VIDEOPDF-SKPDF-UA)
  • Digitálna knižnica (VIDEO, PDF)
  • Rešerše a infozdroje (PDF) 

 Naše podujatia

13.10.2021 - 30.11.2021
22.03.2021 - 09.04.2021
20.02.2021 - 31.01.2022
15.12.2020 - 31.12.2020
09.11.2020 - 31.01.2021

 

17.01.2022