20.02. - 30.09.


28.04. - 31.12.AktuálneO Z N A M

dňa 17.09.2021 (piatok) bude z technických príčin
Centrálna knižnica
 otvorená len do 12.00 h. 
 
 


O Z N A M
 
Vstup do UK PU je možný len v súlade s platnými Vyhláškami UVZ a covid-automatom:
vstup len s prekrytím nosa a úst, dezinfikujte si ruky, zachovávajte 2 m rozostupy.


Pri návšteve UK PU je nevyhnutné dodržiavať všetky platné protipandemické opatrenia 
a riadiť sa pokynmi službukonajúcich zamestnancov UK PU. A K T U A L I T Y 

 • Prezentácie 
  • Registrácia študentov 1. ročníka v UK PU (VIDEO, PDF, PDF-UA)
  • Vytvorenie hesla (jeho zmena) v online katalógu (VIDEOPDF)
  • Vyhľadávanie a objednávanie kníh v online katalógu (VIDEOPDF)
  • Predĺženie výpožičnej doby (VIDEOPDF-SKPDF-UA)
  • Digitálna knižnica (VIDEO, PDF)
  • Rešerše a infozdroje (PDF)
 

Naše podujatia

22.03.2021 - 09.04.2021
15.12.2020 - 31.12.2020
09.11.2020 - 31.01.2021
21.10.2020 - 19.02.2021

 

16.09.2021