20.02. - 30.09.


28.04. - 31.12.Aktuálne


 O  Z N A M
 
V čase 6.7. - 20.8.2021 budú pracoviská UK PU otvorené v čase 

8.30 - 12.00 hod.


Z dôvodu čerpania dovolenky budú externé pracoviská zatvorené v dňoch:

UK2 (FZO a PBF):  2.8. - 6.8.2021

UK3 (GTF): 26.7. - 6.8.2021


 
O Z N A M
 
Vstup do UK PU je možný len v súlade s platnými Vyhláškami UVZ a covid-automatom:
- zachovávajte 2 m rozostupy,
- pred vstupom si dezinfikujte ruky,
- vstup len s prekrytím nosa a úst.
 

So súhlasom rektora PU predlžujeme GENERÁLNY PARDON NA UPOMIENKY. Vypožičané knihy, ktorým uplynula, resp. uplynie výpožičná doba, bude možné vrátiť bez ďalších sankčných poplatkov až do 30. júna 2021. Knihy môzete vrátiť osobne, poštou, príp. prostredníctvom inej osoby. Ak sa vypožičaným knihám po tomto termíne skončí výpožičná doba, začnú sa na ne opäť uplatňovať upomienky.
 

Pri návšteve UK PU je nevyhnutné dodržiavať všetky platné protipandemické opatrenia
a riadiť sa pokynmi službykonajúcich zamestnancov UK PU.
 


A K T U A L I T Y 

 • Prezentácie 
  • Registrácia študentov 1. ročníka v UK PU (VIDEO, PDF, PDF-UA)
  • Vytvorenie hesla (jeho zmena) v online katalógu (VIDEOPDF)
  • Vyhľadávanie a objednávanie kníh v online katalógu (VIDEOPDF)
  • Predĺženie výpožičnej doby (VIDEOPDF-SKPDF-UA)
  • Digitálna knižnica (VIDEO, PDF)
  • Rešerše a infozdroje (PDF)
 

Naše podujatia

22.03.2021 - 09.04.2021
15.12.2020 - 31.12.2020
09.11.2020 - 31.01.2021
21.10.2020 - 19.02.2021

 

28.06.2021