20.02. - 30.09.


28.04. - 31.12.Aktuálne


 
O Z N A M
 
Vzhľadom na aktuálne uvoľňovanie protiepidemických opatrení Univerzitná knižnica PU od 03.05.2021 prechádza na štandardné otváracie hodiny (pričom Centrálna študovňa je otvorená ako mimo semestra). 

Vstup do UK PU je aj naďalej možný len v súlade s platnými Vyhláškami UVZ:
- 1 čitateľ na 15 m2, pri zachovaní 2 m rozostupov,
- pred vstupom do UK PU si dezinfikujte ruky,
- používajte na prekrytie úst a nosa respirátor FFP2.
 

So súhlasom rektora PU predlžujeme GENERÁLNY PARDON NA UPOMIENKY. Vypožičané knihy, ktorým uplynula, resp. uplynie výpožičná doba, bude možné vrátiť bez ďalších sankčných poplatkov až do 31. mája 2021. Knihy môzete vrátiť osobne, poštou, príp. prostredníctvom inej osoby. Ak sa vypožičaným knihám po tomto termíne skončí výpožičná doba, začnú sa na ne opäť uplatňovať upomienky.
 

Pri návšteve UK PU je nevyhnutné dodržiavať všetky platné protipandemické
opatrenia a riadiť sa pokynmi službykonajúcich zamestnancov UK PU.
 


A K T U A L I T Y 

 • Prezentácie 
  • Registrácia študentov 1. ročníka v UK PU (VIDEO, PDF, PDF-UA)
  • Vytvorenie hesla (jeho zmena) v online katalógu (VIDEOPDF)
  • Vyhľadávanie a objednávanie kníh v online katalógu (VIDEOPDF)
  • Predĺženie výpožičnej doby (VIDEOPDF-SKPDF-UA)
  • Digitálna knižnica (VIDEO, PDF)
  • Rešerše a infozdroje (PDF)
 

Naše podujatia

22.03.2021 - 09.04.2021
15.12.2020 - 31.12.2020
09.11.2020 - 31.01.2021
21.10.2020 - 19.02.2021

 

07.05.2021