20.02. - 30.09.Aktuálne


 
OZNAM

Vzhľadom na aktuálne uvoľňovanie opatrení súvisiacich s koronavírusom COVID-19 Univerzitná knižnica PU od 19.04.2021 otvára okrem požičovní aj všetky svoje študovne v obmedzenom režime (1 čitateľ na 15 m2, spolu max. 6 čitateľov).

Otváracia doba všetkých pracovísk UK PU:
PONDELOK – PIATOK: 8.30 až 12.00 hod. 

Vstup do študovní je možný len v súlade s Vyhláškou UVZ:
- pred vstupom do študovne si dezinfikujte ruky,
- používajte na prekrytie úst a nosa respirátor FFP2,
- preukážte sa negatívnym výsledkom covid testu
nie starším ako 7 dní (alebo potvrdením o výnimke).


Vzhľadom na to, že  aj naďalej nie je umožnená prezenčná forma výučby, so súhlasom rektora PU predlžujeme GENERÁLNY PARDÓN NA UPOMIENKY. Vypožičané knihy, ktorým uplynula, resp. uplynie výpožičná doba, bude možné vrátiť bez ďalších sankčných poplatkov až do 31. mája 2021. Knihy môzete vrátiť osobne, poštou, príp. prostredníctvom inej osoby. Ak sa vypožičaným knihám po tomto termíne skončí výpožičná doba, začnú sa na ne opäť uplatňovať upomienky.
 

Pri návšteve UK PU je nevyhnutné dodržiavať všetky platné anticovidové
opatrenia a riadiť sa pokynmi službykonajúcich zamestnancov UK PU.
 


AKTUALITY 

 • Webináre
  • Záznam a prezentácia z webinára konaného 14.04.2021 o 11:00
   Systematic Reviews Literature Searches in Biomedical Sources NOVÉ
  • Webinár je zo série Deep dive into Health and Medical information on ProQuest:
   - 28. 4. Systematic Reviews Literature Searches in Psycho-Sociology Sources
   - 30. 4. ProQuest Training - ProQuest Health & Medical Collection
   - 5. 5. Social and psychological effects of the pandemic – literature reviews
   Bližšie informácie o webinároch sú dostupné z hore uvedenej stránky. 

 • Citačný manažér CITACE PRO 
 • Knižničný poriadok UK PU NOVÉ
 • Prezentácie 
  • Registrácia študentov 1. ročníka v UK PU (VIDEO, PDF, PDF-UA)
  • Vytvorenie hesla (jeho zmena) v online katalógu (VIDEOPDF)
  • Vyhľadávanie a objednávanie kníh v online katalógu (VIDEOPDF)
  • Predĺženie výpožičnej doby (VIDEOPDF-SKPDF-UA)
  • Digitálna knižnica (VIDEO, PDF)
  • Rešerše a infozdroje (PPTXPDF)
 
 

Naše podujatia

 

18.04.2021