Žiadanka na skenovacie služby pre používateľa UK PU


ŽIADATEĽ
ČLÁNOK Z PERIODIKA / ZO ZBORNÍKA
Kontrola


Služba je spoplatnená v zmysle platného cenníka UK PU (0,10 € za 1 stranu v PDF súbore do veľkosti formátu A3) a suma bude zaznamenaná v čitateľskom konte žiadateľa. Odoslaním formulára sa žiadateľ zaväzuje uhradiť príslušnú sumu za túto službu pri najbližšej návšteve UK PU. Súhlasíte s týmito podmienkami?

Áno     Nie

   Zrušiť