09.05.2022

Koncert starej uhorskej hudby - FLAUTO DOLCE

Podujatie sa koná pri príležitosti 25. výr. vzniku PU

Prílohy:


Plagáty a fotografie:
Návrat na zoznam akcií