Jozef Kredátus, Beáta Balogová (eds.)


Psychosociálne a zdravotné aspekty nekvality života

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťouISBN 80-8068-453-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024