Eva Kovaľová, Tatiana Čarnoká, Marianna Vooková, Lucia Lencová


Záznamník klinickej praxe pre študijný odbor dentálna hygienaISBN 978-80-8068-842-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024