Viliam Kubáni (ed.)


Psychologická revue II.ISBN 978-80-8068-674-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

5
25
30
41
  
Mobbing – niektoré prieskumné zistenia
Irena Antoničová, Eva Drotárová
56
  
Mobbing – hrozba pre zamestnanca?
Taťjana Búgelová, Mária Palenčárová
78
86
  
Mobbing, šikanovanie, agresivita
Irena Antoničová, Eva Drotárová
103
113

  
VARIA

121
136
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020