Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
PAVOL MARKOVIČSLOVENSKÁ LITERATÚRA OD STREDOVEKU PO BAROK
FF
MATÚŠ ŽACBUDÚCNOSŤ EURÓPY
Zborník príspevkov
FF
IVANA KUPKOVÁSLOVENSKÁ PREKLADATEĽSKÁ ŠKOLA - TEÓRIA A PRAX
Slovenské preklady ruskej prózy v 60. - 80. rokoch 20. storočia a zásady slovenskej prekladateľskej školy
FF
KRISTÍNA ŠAMBRONSKÁVYBRANÉ MÚZEÁ A GALÉRIE KRAJÍN EÚ AKO SÚČASŤ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA A POTENCIÁL PRE ROZVOJ KULTÚRNEHO CESTOVNÉHO RUCHU
Doplnkové skriptá I. „Múzeá a galérie“ k predmetu Dejiny kultúry
FMEO
VLADIMÍR DANČIŠIN, LUCIA DANČIŠINOVÁ (ED.)PRIESTOROVÁ ORGANIZÁCIA VOLIEB A DIFERENCIÁCIA VOLEBNÝCH VÝSLEDKOV A ICH VPLYV NA VYTVÁRANIE ZASTUPITEĽSKÝCH ZBOROV
FF
ERIKA CHOVANOVÁOBSERVAČNÁ PEDAGOGICKÁ PRAX ŠTUDENTOV FAKULTY ŠPORTU V PREŠOVE
FS
MONIKA KAČMÁROVÁANALÝZA KAZUISTÍK ADOLESCENTOV Z PORADENSKEJ PRAXE
Učebný text
FF
IGOR KOMINARECZÁKLADY MULTIKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE
FHPV
MARCELA DOMENOVÁCHRONOLOGICA HISTORIA ALMAE DIOECESIS EPERJESSIENSIS... PARS I. ALEXANDER DUCHNOVIČ
FF
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FMEO
EDUARD DRANČÁKSTRUCTURAL COMPLEXITY OF SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH
FF
SLÁVKA KOPČÁKOVÁ (ED.)SÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRY V.
Estetická výchova a prax vyučovania estetiky v kontextoch európskeho estetického myslenia 19. a 20. storočia - dialóg s tradíciou a súčasné koncepcie
FF
MONIKA BOBÁKOVÁVYBRANÉ KAPITOLY Z PEDAGOGICKEJ PSYCHOLÓGIE
v kontexte predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie
PF
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV III
Syntax
FF
ADRIANA AMIR (ED.)NA PRAHU MILÉNIA
Antológia súčasných ukrajinských umeleckých textov (krátke útvary v 21. storočí)
FF
ADRIÁNA INGRID KOŽELOVÁCVIČEBNICA KULTÚRNYCH REFERENCIÍ Z ANTIKY
FF
PETER KÓNYA (ED.)350 ROKOV VYSOKÉHO ŠKOLSTVA V PREŠOVE
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)KAPITOLY ZO SLOVOTVORNEJ ADAPTÁCIE PREVZATÝCH SLOV V SLOVENČINE
FF
MARCEL MARTONČIKZÁVISLOSŤ NA HRANÍ DIGITÁLNYCH HIER (IGD) A SÚŤAŽNÉ HRANIE (ESPORTS)
FF
MÁRIA DERAJOVÁUČEBNÉ TEXTY Z LOGIKY II.
(predikátová logika 1. rádu, neklasické logiky)
FF