Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
WIOLETTA BRONISŁAWA MIKUĽÁKOVÁQUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO V. - NOVÉ TRENDY V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH
Zborník príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie
FZO
BEÁTA BALOGOVÁSOCIÁLNE TÉMY A DILEMY SENIOROV
FF
BEÁTA BALOGOVÁPARTICIPATÍVNY AKČNÝ VÝSKUM. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z XII. DOKTORANDSKEJ KONFERENCIE
FF
MICHAL BOČÁKOD ZNAKU K DISKURZU
(1.diel - semiologické východiská)
FF
LENKA POĽAKOVÁSLOVNÍK PRÁVNEHO JAZYKA PRE TLMOČNÍCKU PRAX
nemecko-slovenský, slovensko-nemecký
FF
MARTIN OLOŠTIAKOSOBNOSTI FILOZOFICKEJ FAKULTY V PREŠOVE
FF
ZUZANA STRAKOVÁENGLISH MATTERS XII
(a collection of papers)
FF
RENÁTA KOČIŠOVÁORGANOVÁ HUDBA VIDIECKEHO KANTORA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V PRVEJ TRETINE 19. STOROČIA
Fúgy, toccaty, menuety aduchovné piesne vorganovej praxi (zbierke) rosinského kantora Augustína Moravského
FF
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY IV.
Pramene - osobnosti - kultúra
FF
HELENA MELKUSOVÁVYBRANÉ KAPITOLY ZO SOCIOLÓGIE
FF
ZUZANA POKLEMBOVÁSTAROSTLIVOSŤ O SEBA U SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK
FF
ZUZANA SLOBODOVÁZÁKLADNÁ SLOVNÁ ZÁSOBA CESTOVNÉHO RUCHU (SLOVENSKO-NEMECKÁ ČASŤ)
Grundwortschatz des Tourismus (slowakisch-deutscher Teil)
FMEO
MARTIN OLOŠTIAKRETROGRÁDNY MORFEMATICKÝ SLOVNÍK SLOVENČINY
FF
ALEXANDER DULEBACROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume I: Impact of EU relations with Ukraine
FF
RENÁTA BERNÁROVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ VII.
PF
PETER BABINČÁKBENEFITY A STRATY ŽIVOTA VO VIACDETNEJ RODINE
FF
ADELA LEŠKOVÁ BLAHOVÁENVIRONMENTÁLNE HODNOTY V ETICKEJ VÝCHOVE
FF
ANNA ŠENKOVÁUDRŽATEĽNÝ ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU Z POHĽADU TEÓRIE A PRAXE
FMEO
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV II
Morfológia
FF
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FMEO