Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MARCEL MARTONČIKZÁVISLOSŤ NA HRANÍ DIGITÁLNYCH HIER (IGD) A SÚŤAŽNÉ HRANIE (ESPORTS)
FF
MÁRIA DERAJOVÁUČEBNÉ TEXTY Z LOGIKY II.
(predikátová logika 1. rádu, neklasické logiky)
FF
ANNA DEREVJANÍKOVÁHUDOBNÉ AKTIVITY PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
PF
RITA RAFAJLOVIČOVÁSUBORDINATE CLAUSES IN THE ENGLISH SENTENCE
FF
DANIELA BERTOVÁSYSTÉMY ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV
FMEO
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁA SOCIO–PSYCHOLOGICAL PROFILING OF TRANSLATORS AS WORKING AGENTS IN THE LANGUAGE INDUSTRY
FF
MARTINA IVANOVÁMODÁLNOSŤ A MODÁLNE VERBÁ V SLOVENČINE
FF
MAROŠ ŠIPSOCIÁLNO-SPIRITUÁLNE POTREBY V PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
PBF
MARCEL FORGÁČHODNOTOVÉ POZÍCIE SÚČASNEJ PRÓZY I
FF
MONIKA KAČMÁROVÁKVALITA ŽIVOTA 2019
Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti
FF
BALÁSZ SZIGETIFORDÍTÁSTECHNIKAI FORGATÓNKÖNYV
A script to Transformations
CJKNM
JÁN DRENGUBIAKLITERATÚRA VO VÝUČBE – VYUČOVAŤ LITERATÚRU
La littérature dans l’enseignement – enseigner la littérature Literature in teaching – teaching literature
FF
JOZEF PAVELKAZÁUJEM ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL O TECHNICKÉ ČINNOSTI A TECHNICKÉ VZDELÁVANIE
FHPV
MARIANNA KRAVIAROVÁZVYK. ZVYŠOVANIE KOMPETENCIÍ V ROZHLASOVEJ TVORBE
FF
JANA KOŽÁROVÁDETI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V PREDPRIMÁRNEJ INKLUZÍVNEJ EDUKÁCII
PF
MÁRIA KALETOVÁCONVOCATUM FUIT CAPITULUM CONVENTUALE...
(K činnosti kamaldulov v Červenom kláštore na základe Liber actuum z rokov 1715 - 1760)
FF
MONIKA BOBÁKOVÁPÍSMO COMENIA SCRIPT V PONÍMANÍ UČITEĽOV PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA A RODIČOV
PF
DANIELA MATUŠÍKOVÁCESTOVNÝ RUCH: VÝZVY A RIEŠENIA V RIADENÍ, KVALITE A UDRŽATEĽNOSTI SLUŽIEB V CESTOVNOM RUCHU ,,PERSPEKTÍVY KRAJÍN V4“
FMEO
VERONIKA PEROVSKÁFUNKČNO-SÉMATICKÉ KATEGÓRIE PASÍVNOSTI A REZULTATÍVNOSTI V HISTORICKÝCH A NÁREČOVÝCH TEXTOCH
FF
PETER ADAMIŠINVYBRANÉ ASPEKTY V ROZVOJI ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT
FMEO