Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
RÓBERT IŠTOKGEOGRAFIA EURÓPY
FHPV
ĽUDMILA LIPTÁKOVÁ A KOL.INTEGROVANÁ DIDAKTIKA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
PF
ALEXANDER CSANÁDYVYBRANÉ KAPITOLY K CVIČENIAM Z MORFOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV
FHPV
ALEXANDER CSANÁDYETOLÓGIA ČLOVEKA
Evolučno-biologické základy správania sa človeka
FHPV
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XII.
Zborník príspevkov z XII. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov, 3. marec 2020
PBF
MICHAELA HARNIČÁROVÁSÚČASNÉ TRENDY V TEÓRII A PRAXI MANAŽMENTU A MANAŽMENTU ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií
FMEO
MARTIN OLOŠTIAKSLOVOTVORNÁ ADAPTÁCIA A KOMPOZITNOSŤ V SLOVENČINE
FF
TOMÁŠ PERIČSPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ II.
Praktická realizace
FS
VALENTÍNA ŠUŤÁKOVÁCHUDOBA VZDELÁVANIU NEPRAJE
Vyučovanie v druhošancovom vzdelávaní z perspektívy učiteľa
FHPV
VIERA BILASOVÁ FILOZOFICKÉ OTÁZKY ETIKY
FF
VLADIMÍR FEDORKOMY - ČLOVEK A HODNOTY
PF
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY
(človek - priestor - kultúra) II.
FF
EVA KUŠNÍROVÁÚVOD DO ŠTÚDIA DIVADELNÉHO UMENIA
FF
ALEXANDER CSANADYETOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV
FHPV
MARTIN HROMADAFACTORS DRIVING A HOST-PARASITE NETWORK TURNOVER
From local to continental metacommunities
FHPV
PETER KÓNYA (ED.)DEJINY UHORSKA
(1000-1918)
FF
ADRIÁN KVOKAČKAEVERYDAYNESS. CONTEMPORARY AESTHETIC APPROACHCES
FF
WIOLETTA BRONISŁAWA MIKUĽÁKOVÁQUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO IV. NOVÉ TRENDY V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH
FZO
MARIÁN FEĎOCESTA PRAVOSLÁVNEHO EGYPTA (OD STREDOVEKU PO SÚČASNOSŤ)
Zborník vedeckých príspevkov z konferencie
PBF
PETER KÓNYA (ED.)SNEM ROKU 1715 A UHORSKÁ SPOLOČNOSŤ V 18. STOROČÍ
Az országgyűlés 1715-ben és a magyar társadalom a 18. században
FF