Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
FRANTIŠEK FRANKOZÁKLADY PRÁCE S MULTIMÉDIAMI
CCKV
JOZEF FEJÉRPEDOLÓGIA
FHPV
ZUZANA STRAKOVÁ (ED.)ENGLISH MATTERS X
(a collection of papers)
FF
JANA COCUĽOVÁ (ED.)MEDZINÁRODNÉ RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV
FMEO
ALEXANDER CAPSMRŤ SÁRY A ABRAHÁMA, IZÁKOVÁ MANŽELKA A JEHO POTOMSTVO
Biblicko-exegetický komentár na 23. – 26. kapitolu knihy Genezis
PBF
JANA HUDÁKOVÁPEDAGOGICKÁ A UMELECKÁ INTERPRETÁCIA HUDOBNÉHO DIELA
Vedecký zborník Katedry hudby IHVU Prešovskej univerzity v Prešove
FF
PETER KÓNYAPOD ZÁSTAVOU KURUCOV
Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670 - 1711
FF
MILENA ŠVEDOVÁKLASICKÝ TANEC - KVINTESENCIA MODERNEJ GYMNASTIKY
FMEO
MARIAN MICHAJLOІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Синергетика Інформаційно-Комунікаційних Систем
FHPV
ZUZANA STRAKOVÁ (ED.)ENGLISH MATTERS XI
(a collection of papers)
FF
BEÁTA BALOGOVÁDÔVERA (A NEDÔVERA) VEDECKÝCH INFORMÁCII – POPULARIZÁCIA VÝSKUMU. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z XIII. DOKTORANDSKEJ KONFERENCIE
FF
PETER BABINČÁKPSYCHOLOGICKÉ PRÍČINY A PSYCHOLOGICKÉ DÔSLEDKY CHUDOBY – VÝSKUMNÉ ZISTENIA
FF
RADOSLAV KLAMÁRREGIONÁLNY ROZVOJ - FAKTORY, DISPARITY A CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
FHPV
LUKÁŠ MAKKYOD ZAČIATKU PO KONIEC A EŠTE ĎALEJ: UMENIE V DEFINIČNÝCH SÚRADNICIACH
FF
DANIELA FALAT LEÜTTEROVÁROZVIČENIE II.
učebný text pre učiteľov telesnej výchovy a trénerov
PF
VLADIMÍR FEDORKOTAKE ME OUT
Outdoorová edukácia v predprimárnej edukácii
PF
ANNA DEREVJANÍKOVÁSPEVNÍK REGIONÁLNYCH ĽUDOVÝCH A DUCHOVNÝCH PIESNÍ PRE ŠKOLSKÚ A MIMOŠKOLSKÚ HUDOBNÚ VÝCHOVU
PF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁSELECTED CHAPTERS IN ENGLISH LEXICOLOGY
Part II: Phraseology and Word-formation
FF
ALENA MADZIKOVÁDIDAKTIKA GEOGRAFIE
FHPV
WIOLETTA BRONISŁAWA MIKUĽÁKOVÁQUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO V. - NOVÉ TRENDY V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH
Zborník abstraktov medzinárodnej vedeckej konferencie
FZO