Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
VLADISLAV GREŠLÍKAVANTGARDNÉ SMERY V MALIARSTVE PRVEJ POLOVICE 20. STOROČIA
FF
ZUZANA BIRKNEROVÁODBORNÉ KOMPETENCIE A PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI ZAMESTNANCOV MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
FMEO
TATIANA BÚGELOVÁŽIVOT A PRÁCA SENIOROV VO SVETLE TEÓRIÍ A VÝSKUMOV
FF
ALEXANDER CAPSTAROZÁKONNÝ PATRIARCHA JAKUB A JOZEF
(Biblicko-exegetický komentár na 32. – 37. kapitolu knihy Genezis)
PBF
MARCELA DOMENOVÁ (ED.)OD PRAMEŇOV VIERY K DEJINÁM CIRKVÍ I.
FF
MARTIN KLIMOVIČ DETSKÝ PISATEĽ V PROCESE TVORBY TEXTU
PF
ALENA KAČMÁROVÁANGLO-AMERICKÝ ŠTÝL PÍSANIA V AKADEMICKEJ PRAXI
FF
MILENA ŠVEDOVÁNOVÉ VÝSKUMNÉ ZISTENIA A PRÍSTUPY NA TRHU MODERNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU
FMEO
ĽUBOMÍR GUZI (ED.)HĽADANIE RUSKÝCH HODNÔT 2
FF
MARTIN LAČNÝCROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume IV: Perceptions of local and regional actors
FF
ALEXANDER CAPPATRIARCHA IZÁK A PROBLÉMY S POŽEHNANÍM PRVORODENÉHO. JAKUB U LABANA – JEHO SLUŽBA A NÁVRAT DOMOV
Biblicko-exegetický komentár na 27. – 31. kapitolu knihy Genezis
PBF
JANA HUDÁKOVÁPEDAGOGICKÁ A UMELECKÁ INTERPRETÁCIA HUDOBNÉHO DIELA
Vedecký zborník Katedry hudby IHVU Prešovskej univerzity v Prešove
FF
PETER KÓNYA (ED.)DOBA KURUCKÝCH BOJOV
Kuruc küzdelmek kora
FF
DANIELA SLANČOVÁ (ED.)DESAŤ ŠTÚDIÍ O DETSKEJ REČI
Lexika - Gramatika - Pragmatika
FF
ZUZANA STANISLAVOVÁ (ED.)SVET V INOM (?) SVETE
Antológia literárnych textov pre deti a mládež s tematikou znevýhodnenia
PF
MAREK KOKINDAPOSILŇOVANIE TROCHU INAK
Návod pre začínajúcich trénerov a pedagógov
FS
MIROSLAVA KYSEĽOVÁMEDZI KONANÍM A DIANÍM : SÉMANTICKÉ ASPEKTY VERBA A VALENCIA
FF
JOZEF OBOŇAZÁKLADY EKOLÓGIE KRAJINY
FHPV
KATARÍNA KOMENSKÁBIOETIKA AKO SYSTEMATICKÁ ETIKA
Úvod do štúdia bioetiky
FF
RÓBERT KANDRÁČÚVOD DO ŠTÚDIA VIED O ŠPORTE
FS