Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MARIANNA KRAVIAROVÁMÉDIA A TEXT 8
FF
DANIELA MATUŠÍKOVÁCESTOVNÝ RUCH V DVADSAŤROČNICI OD PRELOMU MILÉNIÍ – VÝKONY, VÝZVY, TRENDY
Recenzovaný nekonferenčný zborník medzinárodných vedeckých štúdií
FMEO
JAROSLAVA HEČKOVÁCEZHRANIČNÉ FÚZIE A AKVIZÍCIE V EURÓPSKOM PRIESTORE
Zborník recenzovaných vedeckých prác v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0661/20
FMEO
PETER KAŠASLOVNÍK STREDOEURÓPSKYCH KULTÚR I.
Osvietenstvo - romantizmus - realizmus
FF
BIBIANA VADAŠOVÁZÁKLADY FYZIOLÓGIE ČLOVEKA I. PRE ŠTUDENTOV TELOVÝCHOVNÉHO ZAMERANIA
FS
PAVOL ČECHACTA FACULTATIS EXERCITATIONIS CORPORIS UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS
No. 1, 2022
FS
IMRICH IŠTVANVYBRANÉ KAPITOLY Z DIDAKTIKY
FHPV
ALENA KAČMÁROVÁ17. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA FF PU. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV
FF
MARTINA BODNÁROVÁSVEDECTVO AKO ŽÁNER NÁBOŽENSKEJ KOMUNIKÁCIE VO SVETLE SOCIÁLNEJ A PERSONÁLNEJ DEIXY
FF
JAROSLAV KUŠNÍRLITERATURE OF THE ETHNIC MINORITIES OF THE ANGLOPHONE COUNTRIES
FF
EVA KUŠNÍROVÁSÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRA 8
Premeny umeleckej a edukačnej praxe: estetika, filozofia výchovy, kreatívna edukácia
FF
ANNAMÁRIA KÓNYOVÁ1918: END AND BEGINNING
FF
MARTIN OLOŠTIAKSLOVANSKÁ SLOVOTVORBA: SYNCHRÓNIA, INOVÁCIE, NEOLOGIZÁCIA. SLAVIC WORD-FORMATION: SYNCHRONY, INNOVATIONS, NEOLOGIZATION
FF
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKÉ A POĽSKÉ ADJEKTÍVUM Z ASPEKTU SLOVOTVORNEJ MOTIVOVANOSTI
FF
PETER BABINČÁKZÁKLADY PSYCHOLÓGIE MORÁLKY
FF
MILAN MAJERNÍKENGINEERING SCIENCES AND PRODUCTION MANAGEMENT 2023
Green Approaches in Business and the Sustainability of Socio‐economic Development. Workshop proceedings
FMEO
MARTINA KÁŠOVÁ MITTELHOCHDEUTSCH
FF
DANKA BOGUSKÁURGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
FZO
JANA MITRÍKOVÁEKOTURIZMUS V KONTEXTE OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY (VYBRANÉ KAPITOLY)
FMEO
DANIEL VOJTEKPREKLAD GRAMATICKEJ TERMINOLÓGIE
(na materiáli francúzštiny a slovenčiny)
FF