Adriána Koželová, Gabriel Kuľbak


Vybrané problémy prekladu: prekladateľské kompetencie a audiovizuálny prekladISBN 978-80-555-2354-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024