Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XIII.
Zborník príspevkov z XIII. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov, 20. apríl 2021
PBF
KRISTÍNA ŠAMBRONSKÁMESTSKÝ CESTOVNÝ RUCH
FMEO
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XII.
Zborník príspevkov z XII. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov, 3. marec 2020
PBF
MICHAELA HARNIČÁROVÁSÚČASNÉ TRENDY V TEÓRII A PRAXI MANAŽMENTU A MANAŽMENTU ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií
FMEO
BIBIANA VADAŠOVÁVPLYV REGENERÁCIE NA ZOTAVENIE ORGANIZMU PO AERÓBNOM A ANAERÓBNOM ZAŤAŽENÍ V ŠPORTE
FS
DALIBOR DZUGASVYBRANÉ KAPITOLY Z OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
FS
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2019
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
ĽUBOMÍR GUZI (ED.)HĽADANIE RUSKÝCH HODNÔT 1
FF
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ V.
PF
RÓBERT IŠTOKGEOGRAFIA EURÓPY
FHPV
ĽUDMILA LIPTÁKOVÁ A KOL.INTEGROVANÁ DIDAKTIKA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
PF
ALEXANDER CSANÁDYVYBRANÉ KAPITOLY K CVIČENIAM Z MORFOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV
FHPV
ALEXANDER CSANÁDYETOLÓGIA ČLOVEKA
Evolučno-biologické základy správania sa človeka
FHPV
ADRIÁN KVOKAČKAEVERYDAYNESS. CONTEMPORARY AESTHETIC APPROACHCES
FF
MARTIN OLOŠTIAKSLOVOTVORNÁ ADAPTÁCIA A KOMPOZITNOSŤ V SLOVENČINE
FF
TOMÁŠ PERIČSPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ II.
Praktická realizace
FS
VALENTÍNA ŠUŤÁKOVÁCHUDOBA VZDELÁVANIU NEPRAJE
Vyučovanie v druhošancovom vzdelávaní z perspektívy učiteľa
FHPV
VIERA BILASOVÁ FILOZOFICKÉ OTÁZKY ETIKY
FF
VLADIMÍR FEDORKOMY - ČLOVEK A HODNOTY
PF
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY
(človek - priestor - kultúra) II.
FF