Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
PETER KÓNYAOD REFORMÁCIE PO ZALOŽENIE CIRKVI
k 400. výročiu synody v Spišskom Podhradí
FF
PAVOL ČECHZÁKLADNÉ TÉZY PROBLEMATIKY ZJAZDOVÉHO LYŽOVANIA
FS
PAVEL RUŽBARSKÝVÝSLEDKY PRVÉHO CELOŠTÁTNEHO TESTOVANIA POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU – ŽIAKOV 1. ROČNÍKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
FS
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁSELECTED CHAPTERS IN ENGLISH LEXICOLOGY
Part I: Lexical Semantics and Lexicography
FF
ZUZANA BIRKNEROVÁODBORNÉ KOMPETENCIE A PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI ZAMESTNANCOV MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
FMEO
STANISLAV OLEJÁRPERSPEKTÍVA LÁSKY U AISCHÍNA, HEGELA A ALTHUSSERA
FF
ALEXANDER CAPSTAROZÁKONNÝ PATRIARCHA JOZEF A JEHO STRETNUTIE PO ROKOCH S OTCOM JAKUBOM A CELÝM JEHO KMEŇOM
(Biblicko-exegetický komentár na 45. – 50. kapitolu knihy Genezis)
PBF
LUCIA DANČIŠINOVÁINTERCULTURAL COMMUNICATION
English Language for Managers
FMEO
ZUZANA POKLEMBOVÁSTAROSTLIVOSŤ O SEBA PRE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
MILAN KENDRAK VYBRANÝM ASPEKTOM SLOVENSKEJ LITERATÚRY PO ROKU 1989 IV. INTERKULTÚRNE KOMUNIKAČNÉ A KOMPARATISTICKÉ VÝZVY
FF
IVANA SLIVKOVÁÚVOD DO INTERKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE
FF
ALENA KAČMÁROVÁVEDECKÉ PÍSANIE (NIELEN) PRE DOKTORANDOV
FF
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ VIII.
PF
ADRIÁNA KOŽELOVÁVYBRANÉ PROBLÉMY PREKLADU: PREKLADATEĽSKÉ KOMPETENCIE A AUDIOVIZUÁLNY PREKLAD
FF
BEÁTA BALOGOVÁINOVÁCIE V SPOLOČENSKO-VEDNOM VÝSKUME
FF
JANKA PORÁČOVÁCVIČENIA Z FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV A ČLOVEKA
FHPV
ALEXANDER CAPSMRŤ SÁRY A ABRAHÁMA, IZÁKOVÁ MANŽELKA A JEHO POTOMSTVO
Biblicko-exegetický komentár na 23. – 26. kapitolu knihy Genezis
PBF
JANA HUDÁKOVÁPEDAGOGICKÁ A UMELECKÁ INTERPRETÁCIA HUDOBNÉHO DIELA
Vedecký zborník Katedry hudby IHVU Prešovskej univerzity v Prešove
FF
PETER KÓNYAPOD ZÁSTAVOU KURUCOV
Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670 – 1711
FF
MILENA ŠVEDOVÁKLASICKÝ TANEC - KVINTESENCIA MODERNEJ GYMNASTIKY
FMEO