Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
PETER BABINČÁKPSYCHOLOGICKÉ PRÍČINY A PSYCHOLOGICKÉ DÔSLEDKY CHUDOBY – VÝSKUMNÉ ZISTENIA
FF
LUKÁŠ MAKKYOD ZAČIATKU PO KONIEC A EŠTE ĎALEJ: UMENIE V DEFINIČNÝCH SÚRADNICIACH
FF
DANIELA FALAT LEÜTTEROVÁROZVIČENIE II.
učebný text pre učiteľov telesnej výchovy a trénerov
PF
VLADIMÍR FEDORKOTAKE ME OUT
Outdoorová edukácia v predprimárnej edukácii
PF
ANNA DEREVJANÍKOVÁSPEVNÍK REGIONÁLNYCH ĽUDOVÝCH A DUCHOVNÝCH PIESNÍ PRE ŠKOLSKÚ A MIMOŠKOLSKÚ HUDOBNÚ VÝCHOVU
PF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁSELECTED CHAPTERS IN ENGLISH LEXICOLOGY
Part II: Phraseology and Word-formation
FF
ALENA MADZIKOVÁDIDAKTIKA GEOGRAFIE
FHPV
WIOLETTA BRONISŁAWA MIKUĽÁKOVÁQUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO V. - NOVÉ TRENDY V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH
Zborník abstraktov medzinárodnej vedeckej konferencie
FZO
ZUZANA NOVÁKOVÁUSING DIGITAL TOOLS TO FACILITATE SELF-ASSESSMENT AND FEEDBACK FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ SPEAKING SKILLS
FF
MONIKA MIŇOVÁKONTEXT A DIMENZIE PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCIE
PF
INGRID RUŽBARSKÁMOTORICKÉ PREDPOKLADY DETÍ V KONTEXTE PREDPRIMÁRNEHO A PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
PF
ALENA KAČMÁROVÁ (ED.)17. ŠVUK FF PU - DOKTORANDSKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
MARTIN KLIMOVIČ (ED.)DOKOPY 2019
Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty PU. Zborník abstraktov
PF
PETER HAĽKOUNINFOS 2020
Zborník z online konferencie
UK
DANIELA SLANČOVÁÚVOD DO ŠTÚDIA ŽURNALISTICKÝCH ŽÁNROV V TLAČOVÝCH MÉDIÁCH
FF
MARTA VOJTEKOVÁPÍSOMNÝ PREJAV
(slovensko - poľský komparatívny aspekt)
FF
PETER BABINČÁKZÁKLADNÉ ŠTATISTICKÉ POSTUPY A ICH REALIZÁCIA ZA POMOCI ŠTATISTICKÝCH SOFTVÉROV JAMOVI A SPSS
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁMORÁLKA V KONTEXTE STOROČÍ
Zborník odborných príspevkov
FF
EVA LITAVCOVÁMODELOVANIE ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA & EKONOMICKÁ AKTIVITA TURIZMU V EURÓPSKOM PRIESTORE
Nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č 1/0470/18 a medzinárodného výskumného projektu No. 4908-6-20/22
FMEO
BEÁTA BALOGOVÁUMELÁ INTELIGENCIA, INFORMATIZÁCIA A ROBOTIZÁCIA A ICH VYUŽITIE V RÁMCI FORMÁLNEJ A NEFORMÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
Zborník príspevkov vedeckého sympózia
FF