Peter Kónya, Annamária Kónyová (eds.)


Od reformácie po založenie cirkvi

k 400. výročiu synody v Spišskom PodhradíISBN 978-80-555-2446-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024