Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
LUCIA DANČIŠINOVÁPRIESTOROVÁ ORGANIZÁCIA VOLIEB A DIFERENCIÁCIA VOLEBNÝCH VÝSLEDKOV A ICH VPLYV NA VYTVÁRANIE ZASTUPITEĽSKÝCH ZBOROV
FF
ERIKA CHOVANOVÁOBSERVAČNÁ PEDAGOGICKÁ PRAX ŠTUDENTOV FAKULTY ŠPORTU V PREŠOVE
FS
MONIKA KAČMÁROVÁANALÝZA KAZUISTÍK ADOLESCENTOV Z PORADENSKEJ PRAXE
Učebný text
FF
IGOR KOMINARECZÁKLADY MULTIKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE
FHPV
MARCELA DOMENOVÁCHRONOLOGICA HISTORIA ALMAE DIOECESIS EPERJESSIENSIS... PARS I. ALEXANDER DUCHNOVIČ
FF
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FMEO
EDUARD DRANČÁKSTRUCTURAL COMPLEXITY OF SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH
FF
PETER BAKALÁRPHYSICAL ACTIVITY-RELATED INJURIES AMONG ADOLESCENTS IN 5 EUROPEAN UNION MEMBER STATES
Survey Report, Field work: January – June 2022
FS
SLÁVKA KOPČÁKOVÁSÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRY V.
Estetická výchova a prax vyučovania estetiky v kontextoch európskeho estetického myslenia 19. a 20. storočia - dialóg s tradíciou a súčasné koncepcie
FF
MONIKA BOBÁKOVÁVYBRANÉ KAPITOLY Z PEDAGOGICKEJ PSYCHOLÓGIE
v kontexte predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie
PF
HEDVIGA HAFIČOVÁPREMENY ŠKOLY A UČITEĽSKÉ VZDELÁVANIE V HISTORICKOM KONTEXTE A NOVÉ PERSPEKTÍVY
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej študentskej konferencie
PF
ADRIÁNA INGRID KOŽELOVÁCVIČEBNICA KULTÚRNYCH REFERENCIÍ Z ANTIKY
FF
PETER KÓNYA350 ROKOV VYSOKÉHO ŠKOLSTVA V PREŠOVE
FF
MARTIN OLOŠTIAKKAPITOLY ZO SLOVOTVORNEJ ADAPTÁCIE PREVZATÝCH SLOV V SLOVENČINE
FF
MARCEL MARTONČIKZÁVISLOSŤ NA HRANÍ DIGITÁLNYCH HIER (IGD) A SÚŤAŽNÉ HRANIE (ESPORTS)
FF
MÁRIA DERAJOVÁUČEBNÉ TEXTY Z LOGIKY II.
(predikátová logika 1. rádu, neklasické logiky)
FF
ANNA DEREVJANÍKOVÁHUDOBNÉ AKTIVITY PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
PF
PETER KÓNYAREFORMÁCIA V STREDNEJ EURÓPE I.
Reformáció Közép-Európában I.Reformation in Mittel-Europa I.
FF
PAVOL ČECHOBSAHOVÉ A PROCESUÁLNE ASPEKTY TVORBY A OBHAJOBY ZÁVEREČNÝCH PRÁC
FS
VLADIMÍR FEDORKOVEDÚCI PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC A OUTDOOROVÁ EDUKÁCIA V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
PF