Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
MILAN KENDRA (ED.)K VYBRANÝM ASPEKTOM SLOVENSKEJ LITERATÚRY PO ROKU 1989 IV. INTERKULTÚRNE KOMUNIKAČNÉ A KOMPARATISTICKÉ VÝZVY
FF
IVANA SLIVKOVÁÚVOD DO INTERKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE
FF
ALENA KAČMÁROVÁVEDECKÉ PÍSANIE (NIELEN) PRE DOKTORANDOV
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁVYBRANÉ PROBLÉMY PREKLADU: PREKLADATEĽSKÉ KOMPETENCIE A AUDIOVIZUÁLNY PREKLAD
FF
BEÁTA BALOGOVÁINOVÁCIE V SPOLOČENSKO-VEDNOM VÝSKUME
FF
ZUZANA BIRKNEROVÁODBORNÉ KOMPETENCIE A PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI ZAMESTNANCOV MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
FMEO
STANISLAV OLEJÁRPERSPEKTÍVA LÁSKY U AISCHÍNA, HEGELA A ALTHUSSERA
FF
ALEXANDER CAPSTAROZÁKONNÝ PATRIARCHA JOZEF A JEHO STRETNUTIE PO ROKOCH S OTCOM JAKUBOM A CELÝM JEHO KMEŇOM
(Biblicko-exegetický komentár na 45. – 50. kapitolu knihy Genezis)
PBF
ZUZANA POKLEMBOVÁSTAROSTLIVOSŤ O SEBA PRE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
MARIAN MICHAJLOІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Синергетика Інформаційно-Комунікаційних Систем
FHPV
ZUZANA STRAKOVÁ (ED.)ENGLISH MATTERS XI
(a collection of papers)
FF
BEÁTA BALOGOVÁDÔVERA (A NEDÔVERA) VEDECKÝCH INFORMÁCII – POPULARIZÁCIA VÝSKUMU. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z XIII. DOKTORANDSKEJ KONFERENCIE
FF
FRANTIŠEK FRANKOZÁKLADY PRÁCE S MULTIMÉDIAMI
CCKV
JOZEF FEJÉRPEDOLÓGIA
FHPV
ZUZANA STRAKOVÁ (ED.)ENGLISH MATTERS X
(a collection of papers)
FF
JANA COCUĽOVÁ (ED.)MEDZINÁRODNÉ RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV
FMEO
ALEXANDER CAPSMRŤ SÁRY A ABRAHÁMA, IZÁKOVÁ MANŽELKA A JEHO POTOMSTVO
Biblicko-exegetický komentár na 23. – 26. kapitolu knihy Genezis
PBF
JANA HUDÁKOVÁPEDAGOGICKÁ A UMELECKÁ INTERPRETÁCIA HUDOBNÉHO DIELA
Vedecký zborník Katedry hudby IHVU Prešovskej univerzity v Prešove
FF
PETER KÓNYAPOD ZÁSTAVOU KURUCOV
Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670 - 1711
FF
MILENA ŠVEDOVÁKLASICKÝ TANEC - KVINTESENCIA MODERNEJ GYMNASTIKY
FMEO