Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
GABRIEL SZÉKELY (ED.)CROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume III: Policies and practices of regional and local actors
FF
JOZEF LIBAEDUKAČNÉ MODULY VÝCHOVY K ZDRAVIU V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA PRE PRIMÁRNY STUPEŇ VZDELÁVANIA
PF
JÁN HUSÁR (ED.)NOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA VIII.
(Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška)
PBF
JANA CHOVANCOVÁENERGETIKA V KONTEXTE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
FMEO
DANIELA MATUŠÍKOVÁCESTOVNÝ RUCH V DVADSAŤROČNICI OD PRELOMU MILÉNIÍ – VÝKONY, VÝZVY, TRENDY
Recenzovaný nekonferenčný zborník medzinárodných vedeckých štúdií
FMEO
PETER KAŠA (ED.)SLOVNÍK STREDOEURÓPSKYCH KULTÚR I.
Osvietenstvo - romantizmus - realizmus
FF
IMRICH IŠTVANVYBRANÉ KAPITOLY Z DIDAKTIKY
FHPV
ALENA KAČMÁROVÁ (ED.)17. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA FF PU. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV
FF
MARTINA BODNÁROVÁSVEDECTVO AKO ŽÁNER NÁBOŽENSKEJ KOMUNIKÁCIE VO SVETLE SOCIÁLNEJ A PERSONÁLNEJ DEIXY
FF
JAROSLAV KUŠNÍRLITERATURE OF THE ETHNIC MINORITIES OF THE ANGLOPHONE COUNTRIES
FF
ANNAMÁRIA KÓNYOVÁ1918: END AND BEGINNING
FF
RASTISLAV KOTULIČ (ED.)PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CORRESPONDENCE CONFERENCE EAEP 2022
FMEO
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKÉ A POĽSKÉ ADJEKTÍVUM Z ASPEKTU SLOVOTVORNEJ MOTIVOVANOSTI
FF
PETER BABINČÁKZÁKLADY PSYCHOLÓGIE MORÁLKY
FF
MARTINA KÁŠOVÁ MITTELHOCHDEUTSCH
FF
DANKA BOGUSKÁURGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
FZO
JANA MITRÍKOVÁEKOTURIZMUS V KONTEXTE OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY (VYBRANÉ KAPITOLY)
FMEO
DANIEL VOJTEKPREKLAD GRAMATICKEJ TERMINOLÓGIE
(na materiáli francúzštiny a slovenčiny)
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ASPEKTY TVORENIA SLOV V SLOVENČINE : [VENOVANÉ 80. VÝROČIU NARODENIA PROF. PHDR. JURAJA FURDÍKA, CSC. (1935 - 2002)]
FF
BEÁTA BALOGOVÁDLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ V SÚČASNÝCH SPOLOČENSKÝCH PODMIENKACH. ZBORNÍK KONFERENČNÝCH PRÍSPEVKOV
FF