Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
PETER ADAMIŠINVYBRANÉ ASPEKTY HODNOTENIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
FMEO
ĽUDMILA ANDRAŠČÍKOVÁVÝCHOVA K ORÁLNEMU ZDRAVIU U DETÍ SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM
FZO
LIBUŠA FRANKOVÁSLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ NA EVANJELICKOM KOLÉGIU V PREŠOVE
K študentskej samovzdelávacej národnokultúrnej činnosti v 19. storočí
FF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XIV.
Zborník príspevkov zo XIV. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov 5. apríl 2022
PBF
MARTA VOJTEKOVÁLATINSKO-SLOVENSKO-POĽSKÝ SLOVNÍK ANATOMICKÝCH TERMÍNOV II
FF
PETER BAKALÁRPODPORA POHYBOVEJ AKTIVITY PRE ZDRAVIE OBYVATEĽOV SLOVENSKA
FS
PETER HAĽKOZA SVETLOM KATEDRÁL
Katalóg z výstavy Jána Bartka
PU
JANA CHOVANCOVÁPOSUDZOVANIE VPLYVOV ČINNOSTÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
FMEO
KRISTÍNA ŠAMBRONSKÁVPLYV COVID-19 NA ODVETVIE CESTOVNÉHO RUCHU A NADVÄZNÉ ODVETVIA
FMEO
MONIKA BIZOŇOVÁDEJINY VYBRANÝCH REHOĽNÝCH RÁDOV I.
FF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XI.
Zborník príspevkov z XI. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, 9. apríl 2019)
PBF
RÓBERT KANDRÁČMNOHOJAZYČNÝ GLOSÁR FYZIOLÓGIE ŠPORTU MULTILINGUAL GLOSSARY OF SPORTS PHYSIOLOGY
Slovensko/Slovak- Český/Czech, Nemecký/German, Španielsky/Spanish, Francúzsky/French, Maďarský/Hungarian, Anglický/English
FS
DANIELA SLANČOVÁÚVOD DO ŠTÚDIA INTERAKTÍVNEJ ŠTYLISTIKY (I)
FF
PETER KÓNYAREFORMATION IN MITTELEUROPA
Beiträge zur Reformationsgeschichte in den Ländern der Donaumonarchie
FF
DANIELA FALAT LEÜTTEROVÁROZVIČENIE
učebný text pre učiteľov telesnej výchovy a trénerov
PF
ADRIÁNA INGRID KOŽELOVÁPREKLADATEĽSKÉ KOMPETENCIE A KULTÚRNE REFERENCIE Z ANTIKY
FF
ĽUDMILA BEDNÁROVÁDIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PREDMETOV
FMEO
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ VI.
PF
PETER KARPINSKÝPOETOLOGICKÉ A AXIOLOGICKÉ ASPEKTY SLOVENSKÉHO KOMIKSU DRUHEJ POLOVICE 20. STOROČIA
FF
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FMEO