Jana Cocuľová, Ladislav Sojka, Ľuba Tomčíková, Daniela Bertová


Medzinárodné riadenie ľudských zdrojovISBN 978-80-555-2701-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2023