Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
MONIKA MIŇOVÁPEDAGOGIKA MÁRIE MONTESSORIOVEJ
Vzdelávanie a kompetencie učiteľov materských škôl
PF
LENKA TLUČÁKOVÁPOHYBOVÁ AKTIVITA A TELESNÁ ZDATNOSŤ ADOLESCENTOV PREŠOVSKÉHO REGIÓNU
FS
TATIANA DUBAYOVÁDEVELOPMENT OF RESILIENCE
Handbook of Best Practice
PF
WIOLETTA MIKUĽÁKOVÁZBORNÍK ABSTRAKTOV. QUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO IV. NOVÉ TRENDY V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH
FZO
MARTIN OLOŠTIAKMORFEMATIKA A SLOVOTVORBA SLOVENČINY
FF
PETER KÓNYAOD REFORMÁCIE PO ZALOŽENIE CIRKVI
k 400. výročiu synody v Spišskom Podhradí
FF
PAVOL ČECHZÁKLADNÉ TÉZY PROBLEMATIKY ZJAZDOVÉHO LYŽOVANIA
FS
PAVEL RUŽBARSKÝVÝSLEDKY PRVÉHO CELOŠTÁTNEHO TESTOVANIA POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU – ŽIAKOV 1. ROČNÍKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
FS
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁSELECTED CHAPTERS IN ENGLISH LEXICOLOGY
Part I: Lexical Semantics and Lexicography
FF
ALEXANDER CAPSTAROZÁKONNÝ PATRIARCHA JOZEF A JEHO STRETNUTIE PO ROKOCH S OTCOM JAKUBOM A CELÝM JEHO KMEŇOM
(Biblicko-exegetický komentár na 45. – 50. kapitolu knihy Genezis)
PBF
ZUZANA POKLEMBOVÁSTAROSTLIVOSŤ O SEBA PRE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
IVANA SLIVKOVÁÚVOD DO INTERKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE
FF
ALENA KAČMÁROVÁVEDECKÉ PÍSANIE (NIELEN) PRE DOKTORANDOV
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁVYBRANÉ PROBLÉMY PREKLADU: PREKLADATEĽSKÉ KOMPETENCIE A AUDIOVIZUÁLNY PREKLAD
FF
BEÁTA BALOGOVÁINOVÁCIE V SPOLOČENSKO-VEDNOM VÝSKUME
FF
DANIELA SLANČOVÁÚVOD DO ŠTÚDIA ŽURNALISTICKÝCH ŽÁNROV V TLAČOVÝCH MÉDIÁCH
FF
STANISLAV OLEJÁRPERSPEKTÍVA LÁSKY U AISCHÍNA, HEGELA A ALTHUSSERA
FF
SVITLANA MYKOLAJIVNA PAKHOMOVA (ED.)TRANSFORMÁCIA A TRANSPOZÍCIA ONOMASTICKÝCH KATEGÓRIÍ V SLOVANSKÝCH JAZYKOCH
FF
PETER KÓNYAPOD ZÁSTAVOU KURUCOV
Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670 - 1711
FF
MILENA ŠVEDOVÁKLASICKÝ TANEC - KVINTESENCIA MODERNEJ GYMNASTIKY
FMEO