Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
MILAN KENDRA (ED.)K VYBRANÝM ASPEKTOM SLOVENSKEJ LITERATÚRY PO ROKU 1989 IV. INTERKULTÚRNE KOMUNIKAČNÉ A KOMPARATISTICKÉ VÝZVY
FF
PETER KÓNYACENTRÁLNE ÚRADY HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY POČAS POVSTANIA FRANTIŠKA II. RÁKÓCZIHO
FF
ALENA KAČMÁROVÁVEDECKÉ PÍSANIE (NIELEN) PRE DOKTORANDOV
FF
IVETA BORŽÍKOVÁPSYCHOMOTORIKA PRE ŠKOLSKÚ, ŠPORTOVÚ A TERAPEUTICKÚ PRAX
FS
BEÁTA BALOGOVÁINOVÁCIE V SPOLOČENSKO-VEDNOM VÝSKUME
FF
BEÁTA BALOGOVÁSOCIÁLNE TÉMY A DILEMY SENIOROV
FF
ZUZANA BIRKNEROVÁODBORNÉ KOMPETENCIE A PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI ZAMESTNANCOV MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
FMEO
MICHAL BOČÁKOD ZNAKU K DISKURZU
(1.diel - semiologické východiská)
FF
ALEXANDER CAPSTAROZÁKONNÝ PATRIARCHA JOZEF A JEHO STRETNUTIE PO ROKOCH S OTCOM JAKUBOM A CELÝM JEHO KMEŇOM
(Biblicko-exegetický komentár na 45. – 50. kapitolu knihy Genezis)
PBF
MILENA ŠVEDOVÁKLASICKÝ TANEC - KVINTESENCIA MODERNEJ GYMNASTIKY
FMEO
ZUZANA STRAKOVÁ (ED.)ENGLISH MATTERS XI
(a collection of papers)
FF
BEÁTA BALOGOVÁDÔVERA (A NEDÔVERA) VEDECKÝCH INFORMÁCII – POPULARIZÁCIA VÝSKUMU. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z XIII. DOKTORANDSKEJ KONFERENCIE
FF
RENÁTA KOČIŠOVÁORGANOVÁ HUDBA VIDIECKEHO KANTORA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V PRVEJ TRETINE 19. STOROČIA
Fúgy, toccaty, menuety aduchovné piesne vorganovej praxi (zbierke) rosinského kantora Augustína Moravského
FF
JOZEF FEJÉRPEDOLÓGIA
FHPV
HELENA MELKUSOVÁVYBRANÉ KAPITOLY ZO SOCIOLÓGIE
FF
JANA COCUĽOVÁ (ED.)MEDZINÁRODNÉ RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV
FMEO
MARTIN OLOŠTIAKRETROGRÁDNY MORFEMATICKÝ SLOVNÍK SLOVENČINY
FF
ALEXANDER CAPSMRŤ SÁRY A ABRAHÁMA, IZÁKOVÁ MANŽELKA A JEHO POTOMSTVO
Biblicko-exegetický komentár na 23. – 26. kapitolu knihy Genezis
PBF
JANA HUDÁKOVÁPEDAGOGICKÁ A UMELECKÁ INTERPRETÁCIA HUDOBNÉHO DIELA
Vedecký zborník Katedry hudby IHVU Prešovskej univerzity v Prešove
FF
PETER BABINČÁKBENEFITY A STRATY ŽIVOTA VO VIACDETNEJ RODINE
FF