Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ANTÓNIA SABOLOVÁ FABIANOVÁZÁKLADY PSYCHOLÓGIE I.
Pre sociálnu prácu
FF
MARIANNA BERINŠTEROVÁPEDAGOGICKÁ PSYCHOLÓGIA
Učiteľ ako facilitátor zmeny
FHPV
MARTINA IVANOVÁSYNTAX SLOVENSKÉHO JAZYKA
FF
MAROŠ ŠIPSOCIÁLNA PRÁCA V ZDRAVOTNÍCTVE
PBF
MARTINA KÁŠOVÁDIE DEUTSCHE SPRACHE – DIE FRÜHNEUHOCHDEUTSCHE PERIODE BIS ZUR NEUZEIT
FF
MARTIN OLOŠTIAKONYMICKÁ A DEONYMICKÁ NOMINÁCIA
FF
ADRIÁN KVOKAČKAKANTOV POJEM VZNEŠENÉHO
FF
JÁN BRAJERČÍKMATEMATIKA PRE ŠTUDENTOV PRÍRODOVEDNÝCH ODBOROV, 2. ČASŤ
(Biológia – Ekológia – Fyzika – Geografia – Technika)
FHPV
MARTIN OLOŠTIAKSLOVNÍK SLOVENSKÝCH EPONÝM
FF
MICHAL BOČÁKVÝCHODISKÁ A METÓDY ANALÝZY DISKURZU
FF
ONDREJ MARCHEVSKÝNÁRODNÍCKA FILOZOFIA (Z) DEJÍN V RUSKOM MYSLENÍ 2. POLOVICE 19. STOROČIA
FF
MONIKA BIZOŇOVÁDEJINY VYBRANÝCH REHOĽNÝCH RÁDOV I.
FF
JANA KOŽÁROVÁEDUCATION OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN INCLUSIVE SETTINGS
PF
ĽUBOMÍR GUZIJAZYKOVÁ OSOBNOSŤ
Zborník príspevkov z vedeckého grantového seminára rusistov konaného dňa 2. novembra 2021
FF
DANIELA MATUŠÍKOVÁCESTOVNÝ RUCH: VÝZVY A RIEŠENIA V RIADENÍ, KVALITE A UDRŽATEĽNOSTI SLUŽIEB V CESTOVNOM RUCHU ,,PERSPEKTÍVY KRAJÍN V4“
FMEO
PETER KARPINSKÝKULTÚRNY JAZYK NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V OBDOBÍ 17. AŽ 19. STOROČIA
FF
PETER ADAMIŠINVYBRANÉ ASPEKTY HODNOTENIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
FMEO
ĽUDMILA ANDRAŠČÍKOVÁVÝCHOVA K ORÁLNEMU ZDRAVIU U DETÍ SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM
FZO
LIBUŠA FRANKOVÁSLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ NA EVANJELICKOM KOLÉGIU V PREŠOVE
K študentskej samovzdelávacej národnokultúrnej činnosti v 19. storočí
FF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XIV.
Zborník príspevkov zo XIV. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov 5. apríl 2022
PBF