Peter Kónya


Pod zástavou Kurucov

Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670 – 1711ISBN 978-80-555-2434-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024