Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
KATARÍNA MAYEROVÁVZDELÁVANIE A SOCIÁLNA STRATIFIKÁCIA
Zborník vedeckých štúdií
FHPV
EVA MICHAELIREGIONÁLNA GEOGRAFIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
FHPV
LUDVÍK PARMAZÁKLADNÝ KURZ FYZIKY - OPTIKA (2. ROČNÍK)
1.časť
FHPV
JOZEF PAVELKAINOVÁCIE V EDUKÁCII TECHNICKÝCH PREDMETOV
II. InEduTech 2006
FHPV
JOZEF PAVELKAKĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A TECHNICKÉ VZDELANIE
III. InEduTech 2007
FHPV
JOZEF PAVELKAIKT A POWERPOINT V EDUKÁCII K TECHNIKE A TECHNOLÓGIÁM
FHPV
JOZEF PAVELKAINOVÁCIE CIEĽOV A OBSAHU TECHNICKEJ VÝCHOVY A TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV VO VZŤAHU KU KĽÚČOVÝM KOMPETENCIÁM ŽIAKA A TRANSFORMÁCIA VZDELÁVANIA NA ZŠ A SŠ
IV. InEduTech 2008
FHPV
JANKA PORÁČOVÁZÁKLADNÉ ZLOŽKY POTRAVY A ICH VÝZNAM PRE ZDRAVIE ČLOVEKA
FHPV
VLADIMÍR SERGIENKOОСНОВИ ФІЗИКИ
Základy fyziky
FHPV
VLADIMÍR STREČKOKAPITOLY Z TEÓRIE VYUČOVANIA MATEMATIKY A DEJÍN MATEMATIKY
FHPV
VLADIMÍR ŠEBEŇUČITEĽ PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV NA ZAČIATKU 21. STOROČIA
Teacher of natural sciences at the beginning of the 21st century : zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, Prešov, 19. a 20. január 2006
FHPV
NATALIA JURKOVIČКОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ФІЗИЦІ: ОПТИКА
FHPV
NATALIA JURKOVIČSYNERGETICS AND FRACTALITY IN TEACHING NATURAL SCIENCES
FHPV
ANTON TAKÁČFENOMÉN SLOVANSTVA A JEHO REFLEXIE VO FILOZOFICKOM A POLITICKOM MYSLENÍ NA SLOVENSKU V 19. STOROČÍ
FHPV