Vladimír Šebeň, Ludvik Parma, Vladimír Burger, Katarina Šterbáková (eds.)


Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia

Teacher of natural sciences at the beginning of the 21st century : zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, Prešov, 19. a 20. január 2006ISBN 80-8068-462-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024