Natalia Jurkovič, Vladimír Šebeň , Michajl Marian


Комп’ютерне моделювання та інноваційні підходи в фізиці: оптикаISBN 978-80-555-1770-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
3
4

6
1.1  
Комп’ютерне моделювання електромагнітних явищ
6
1.2  
Структура середовища візуального програмування С++, Delphi
8
1.3  
Компонента Chart та графічний редактор в середовищі Delphi. Задання графіків та їх візуалізація
14

19
2.1  
Комп’ютерне моделювання оптичних параметрів законів відбивання та заломлення світла
19
2.2  
Комп’ютерне моделювання закону Снеліуса в середовищі Delphi з використанням компоненти PaintBox
24
2.3  
Візуальне програмування повного внутрішнього відбивання з використанням мови програмування Object Pascal
37
2.4  
Визначення спектральної залежності пропускання з використанням методів апроксимації та їх моделювання
44
2.5  
Компонента Image середовища програмування Delphi і побудова зображень за допомогою лінз
48
2.6  
Визначення оптичних характеристик збірної і розсіюючої лінз та побудова графіків з використанням компоненти Chart середовища програмування Delphi
56
2.7  
Візуальне моделювання явища інтерференції в середовищі Delphi (C++)
69

80
3.1  
Розробка тестових завдань з оптики (контрольно - оцінювальний етап) в середовищі Delphi
80
3.2  
Аналіз відповідності розробленого навчального матеріалу критеріям технологічності (концептуальність, системність, керованість, ефективність, відтворюваність, візуалізація)
84

85
87
112
113
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020