Michajlo Marian, Vladimír Šebeň, Natalia Jurkovič


SYNERGETICS AND FRACTALITY IN TEACHING NATURAL SCIENCESISBN 978-80-555-1992-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
4

9
1.1  
Synergetics: principal definitions
9
1.1.1  
Synergetics and self-organizing processes
11
1.1.2  
Methods of the synergetics
14
1.1.3  
Dissipative structures: general characteristics
14
1.1.4  
Dissipative structures of the active medias
17
1.1.5  
Levels of the formation of the dissipative structures in science education
19
1.2  
Self-organizing systems: information technology and science education
22
1.2.1  
Non-equilibrium self-organizing processes in systems of lifeless nature
22
1.2.2  
Self-organization processes in information technology
28

34
2.1  
Synergetic approach to the non-crystalline solid formation
34
2.1.1  
Non-crystalline condensed media: dissipative structure
34
2.1.2  
The structure modeling
39
2.2  
The synergetic exposition and model of system
43
2.3  
Synergetics and self-organizing processes in the non-crystalline system
46
2.3.1  
Mathematical analysis of instabilities
46
2.3.2  
Dissipative structure formation in the non-crystalline condensed materials
56
2.3.3  
Bifurcation diagram of the transition to the non-crystalline state
65
2.4  
Fractal peculiarities of the non-crystalline state
77

85
3.1  
Investigation methodology: methods used
86
3.2  
Process and the results of solving the issue: fractal structure
90
3.3  
Results of research: discussion and conclusion
105

  

111
A.  
Iteration procedure of the point mapping
111
B.  
Regular fractals
114
C.  
Program code in Object Pascal language in Delphi environment
116
D.  
Example of the Snell’s law record for students
117
E.  
Two parametric approximation
118

120
  
125
135
  
140
  
142
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020