Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
RADOSLAV KLAMÁRREGIONÁLNY ROZVOJ - FAKTORY, DISPARITY A CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
FHPV
RÓBERT IŠTOKGEOGRAFIA EURÓPY
FHPV
JOZEF FEJÉRPEDOLÓGIA
FHPV
MARIANNA BERINŠTEROVÁPEDAGOGICKÁ PSYCHOLÓGIA
Učiteľ ako facilitátor zmeny
FHPV
ALEXANDER CSANADYETOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV
FHPV
ALEXANDER CSANÁDYPRÍRUČKA K METÓDAM TERÉNNEHO VÝSKUMU STAVOVCOV
FHPV
JANKA VAŠKOVÁCVIČENIA Z APLIKOVANEJ CHÉMIE
FHPV
ROBERT IŠTOKPOLITICKO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU V PODMIENKACH GLOBALIZÁCIE
Vybrané aspekty
FHPV
JOZEF TEREKSPOMIENKY A POZNATKY, NA KTORÉ SA NEZABÚDA
FHPV
MARIAN MICHAJLOІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Синергетика Інформаційно-Комунікаційних Систем
FHPV
MÁRIA KONEČNÁCVIČENIA Z FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV A ČLOVEKA
FHPV
ALENA MADZIKOVÁDIDAKTIKA GEOGRAFIE
FHPV
LENKA BOBUĽSKÁMIKROBIÁLNA EKOLÓGIA
FHPV
JOZEF PAVELKAINTEREST OF PRIMARY SCHOOL PUPILS IN TECHNICAL ACTIVITIES AND TECHNICAL EDUCATION
FHPV
EDUARD LUKÁČK HISTÓRII DRUHOŠANCOVÉHO VZDELÁVANIA NA SLOVENSKU A K JEHO DIDAKTICKÝM ASPEKTOM – VYBRANÉ PRÍKLADY
FHPV
JOZEF PAVELKAZÁUJEM ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL O TECHNICKÉ ČINNOSTI A TECHNICKÉ VZDELÁVANIE
FHPV
SILVIA LUKÁČOVÁVZDELÁVANIE VO VÄZNICIACH
Pohľad učiteľov na formálne vzdelávanie odsúdených
FHPV
VLADIMÍR ČECHVYBRANÉ OTÁZKY POLITICKEJ REGIONALISTIKY
FHPV
IVANA PIROHOVÁDRUHOŠANCOVÉ VZDELÁVANIE V KONTEXTE POLITÍK CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
FHPV
MARTIN HROMADAFACTORS DRIVING A HOST-PARASITE NETWORK TURNOVER
From local to continental metacommunities
FHPV