Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MARTINA KÁŠOVÁDIE DEUTSCHE SPRACHE – DIE FRÜHNEUHOCHDEUTSCHE PERIODE BIS ZUR NEUZEIT
FF
VERONIKA PEROVSKÁFUNKČNO-SÉMATICKÉ KATEGÓRIE PASÍVNOSTI A REZULTATÍVNOSTI V HISTORICKÝCH A NÁREČOVÝCH TEXTOCH
FF
BEÁTA BALOGOVÁKREATIVITA V SOCIÁLNO–VEDNOM VÝSKUME
Zborník príspevkov z X. doktorandskej konferencie
FF
JURAJ RUSNÁKALTERNATÍVNE A KOMUNITNÉ MÉDIÁ NA SLOVENSKU
Vývoj a súčasný stav
FF
MARTIN OLOŠTIAKOSOBNOSTI FILOZOFICKEJ FAKULTY V PREŠOVE
FF
ONDREJ MARCHEVSKÝFILOZOFIA (Z) DEJÍN JADRA RUSKÉHO NÁRODNÍCTVA
FF
PETER KÓNYAREFORMATION IN MITTELEUROPA
Beiträge zur Reformationsgeschichte in den Ländern der Donaumonarchie
FF
JÁN DRENGUBIAKLITERÁRNY TEXT V UČEBNOM PROCESE - OD PROSTRIEDKU K CIEĽU
FF
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY III.
(pramene – pamiatky – kultúra)
FF
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV II
Morfológia
FF
MARTIN OLOŠTIAKSLOVNÍK SLOVOTVORNÝCH PROSTRIEDKOV V SLOVENČINE
FF
ALEXANDER DULEBACROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume II: Impact of intergovernmental relations
FF
MARCEL MARTONČIKZÁVISLOSŤ NA HRANÍ DIGITÁLNYCH HIER (IGD) A SÚŤAŽNÉ HRANIE (ESPORTS)
FF
BEÁTA BALOGOVÁUMELÁ INTELIGENCIA, INFORMATIZÁCIA A ROBOTIZÁCIA A ICH VYUŽITIE V RÁMCI FORMÁLNEJ A NEFORMÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
Zborník príspevkov vedeckého sympózia
FF
PETER KARPINSKÝPOETOLOGICKÉ A AXIOLOGICKÉ ASPEKTY SLOVENSKÉHO KOMIKSU DRUHEJ POLOVICE 20. STOROČIA
FF
EDUARD DRANČÁKSTRUCTURAL COMPLEXITY OF SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH
FF
PETER KÓNYA350 ROKOV VYSOKÉHO ŠKOLSTVA V PREŠOVE
FF
MARCELA DOMENOVÁCHRONOLOGICA HISTORIA ALMAE DIOECESIS EPERJESSIENSIS... PARS I. ALEXANDER DUCHNOVIČ
FF
DANIELA SLANČOVÁÚVOD DO ŠTÚDIA ŽURNALISTICKÝCH ŽÁNROV V TLAČOVÝCH MÉDIÁCH
FF
LIBUŠA FRANKOVÁSLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ NA EVANJELICKOM KOLÉGIU V PREŠOVE
K študentskej samovzdelávacej národnokultúrnej činnosti v 19. storočí
FF