Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MONIKA KAČMÁROVÁZÁVEREČNÁ PRÁCA AKO VÝSKUMNÁ SPRÁVA V SOCIÁLNYCH VEDÁCH
FF
ANTÓNIA SABOLOVÁ FABIANOVÁ REZILIENCIA AKO KONCEPT SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
ADRIÁN KVOKAČKAÚVOD DO ESTETIKY
Pojmový aparát
FF
RENÁTA KOČIŠOVÁSTREDOVEKÉ HUDOBNÉ PAMIATKY Z ÚZEMIA SLOVENSKA
Dva fragmenty Veľkej Moravy a výber rukopisov stredovekého Uhorska v kontexte dejín hudby
FF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁAN EXERCISE BOOK OF TRANSLATION
FF
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2019
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
PETER KARPINSKÝVARIETY JAZYKA A JAZYKOVEDY
Východoslovenské nárečia v minulosti a dnes (na počesť doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.) 2019
FF
ADRIÁN KVOKAČKAEVERYDAYNESS. CONTEMPORARY AESTHETIC APPROACHCES
FF
BEÁTA BALOGOVÁSOCIÁLNE TÉMY A DILEMY SENIOROV
FF
JANA LUKÁČOVÁKVALITA ŽIVOTA 2021: "KARIÉRA, RODINA A COVID-19"
Zborník príspevkov z 5. ročníka česko-slovenskej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26.-27.08.2021
FF
ZUZANA POKLEMBOVÁSTAROSTLIVOSŤ O SEBA PRE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
STANISLAV OLEJÁRPERSPEKTÍVA LÁSKY U AISCHÍNA, HEGELA A ALTHUSSERA
FF
PETER KÓNYAPOD ZÁSTAVOU KURUCOV
Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670 - 1711
FF
ALENA KAČMÁROVÁANGLO-AMERICKÝ ŠTÝL PÍSANIA V AKADEMICKEJ PRAXI
FF
MARTINA IVANOVÁMODÁLNOSŤ A MODÁLNE VERBÁ V SLOVENČINE
FF
VIERA BILASOVÁMETODIKA INOVÁCIE ETICKEJ VÝCHOVY
(pre stredné školy)
FF
MARTINA KÁŠOVÁDEUTSCHE GRAMMATIK UND ORTHOGRAPHIE. НІМЕЦЬКА ГРАМАТИКА ТА ОРФОГРАФІЯ
FF
EVA KUŠNÍROVÁSÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRA 8
Premeny umeleckej a edukačnej praxe: estetika, filozofia výchovy, kreatívna edukácia
FF
JOZEF SIPKOHĽADANIE RUSKÝCH HODNÔT I
FF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁSELECTED CHAPTERS IN ENGLISH LEXICOLOGY
Part I: Lexical Semantics and Lexicography
FF