Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
DANIEL VOJTEKEXERCISIER MORPHOSYNTAXIQUE I.
Groupe nominal : noms, déterminants, pronoms et adjectifs
FF
DANIEL VOJTEKLA CULTURE FRANÇAISE A-T-ELLE ENCORE UNE INFLUENCE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI ?
FF
DANIEL VOJTEKGLOSSAIRE BILINGUE DES TERMES DE GRAMMAIRE (FRANÇAIS-SLOVAQUE)
A - L
FF
DANIEL VOJTEKGLOSSAIRE BILINGUE DES TERMES DE GRAMMAIRE (FRANÇAIS-SLOVAQUE)
M - Z
FF
MARTA VOJTEKOVÁPREDLOŽKY V SPISOVNEJ SLOVENČINE A POĽŠTINE
FF
MARTA VOJTEKOVÁORTOGRAFIA POĽSKÉHO JAZYKA
FF
MARTA VOJTEKOVÁADMINISTRATÍVNO-PRÁVNA KOMUNIKÁCIA
(vzory písomností v poľskom jazyku s prekladovými slovníčkami)
FF
MARTA VOJTEKOVÁVALENČNÝ POTENCIÁL POĽSKÝCH A SLOVENSKÝCH ADJEKTÍV
FF
MARTIN ZBOJANKOŠICKÁ MODERNA (1919-1929)
paralela európskeho moderného maliarstva
FF
ĽUBICA ZIBRÍNOVÁPSYCHOSOMATIKA
FF
ĽUBICA ZIBRÍNOVÁDOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
FF
VIERA ŽEMBEROVÁUMENIE A SPOLOČENSKÉ VEDY
Medziodborové a medziliterárne súvislosti, vzťahy a dotyky
FF
VIERA ŽEMBEROVÁTEÓRIA UMELECKÉHO DIELA
Metodológia vedy a metodológia literárnej vedy
FF
IVANA ŽIVČÁKOVÁPORTFÓLIO TVORBY 2005-2012
Autorský katalóg
FF