Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
VIERA BILASOVÁMETODIKA INOVÁCIE ETICKEJ VÝCHOVY
(pre stredné školy)
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁVYBRANÉ PROBLÉMY PREKLADU: PREKLADATEĽSKÉ KOMPETENCIE A AUDIOVIZUÁLNY PREKLAD
FF
MARTIN OLOŠTIAKSLOVNÍK SLOVENSKÝCH EPONÝM
FF
LUKÁŠ MAKKYÚVOD DO INTERPRETÁCIE OBRAZU
FF
ADRIANA AMIRNA PRAHU MILÉNIA
Antológia súčasných ukrajinských umeleckých textov (krátke útvary v 21. storočí)
FF
MIROSLAVA KYSEĽOVÁMEDZI KONANÍM A DIANÍM : SÉMANTICKÉ ASPEKTY VERBA A VALENCIA
FF
SVITLANA MYKOLAJIVNA PAKHOMOVASLOVENSKO - UKRAJINSKÝ SLOVNÍK OJKONÝM
FF
MILAN KENDRAK VYBRANÝM ASPEKTOM SLOVENSKEJ LITERATÚRY PO ROKU 1989 IV. INTERKULTÚRNE KOMUNIKAČNÉ A KOMPARATISTICKÉ VÝZVY
FF
ANTÓNIA SABOLOVÁ FABIANOVÁZÁKLADY PSYCHOLÓGIE I.
Pre sociálnu prácu
FF
PETER KÓNYADEJINY UHORSKA
(1000-1918)
FF
MARCELA DOMENOVÁOD PRAMEŇOV VIERY K DEJINÁM CIRKVÍ III.
FF
MARTIN OLOŠTIAKRETROGRÁDNY MORFEMATICKÝ SLOVNÍK SLOVENČINY
FF
MICHAL BOČÁKSÚČASNÝ MEDIÁLNY ŠPORT
(Tri prieniky do fungovania športu v televízii)
FF
ZUZANA STRAKOVÁENGLISH MATTERS X
(a collection of papers)
FF
MARTA VOJTEKOVÁNOVÉ KOMPOZITÁ S INICIÁLOVÝMI BÁZOIDMI CUDZIEHO PÔVODU V POĽŠTINE
FF
PETER KAŠASLOVNÍK STREDOEURÓPSKYCH KULTÚR I.
Osvietenstvo - romantizmus - realizmus
FF
MARTA VOJTEKOVÁPOĽSKÉ OBJEKTY V ZOZNAME SVETOVÉHO DEDIČSTVA UNESCO
Jazykovo-kultúrny aspekt
FF
MARTINA BODNÁROVÁSVEDECTVO AKO ŽÁNER NÁBOŽENSKEJ KOMUNIKÁCIE VO SVETLE SOCIÁLNEJ A PERSONÁLNEJ DEIXY
FF
MARCELA DOMENOVÁOD PRAMEŇOV VIERY K DEJINÁM CIRKVÍ I.
FF
TATIANA BÚGELOVÁŽIVOT A PRÁCA SENIOROV VO SVETLE TEÓRIÍ A VÝSKUMOV
FF