Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
BEÁTA BALOGOVÁAKTUÁLNE OBLASTI SPOLOČENSKOVEDNÉHO VÝSKUMU
Zborník príspevkov z VIII. doktorandskej konferencie
FF
BEÁTA BALOGOVÁAKTUÁLNE VÝZVY PRE SOCIÁLNU PRÁCU
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
FF
BEÁTA BALOGOVÁEXPERIMENT V SOCIÁLNYCH VEDÁCH
Zborník posterov z IX. doktorandskej konferencie
FF
BEÁTA BALOGOVÁSOCIÁLNE KONTEXTY HODNÔT
FF
BEÁTA BALOGOVÁVÝZVY A TRENDY VO VZDELÁVANÍ V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie
FF
BEÁTA BALOGOVÁVÝZVY A TRENDY VO VZDELÁVANÍ V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26.-27. apríla 2012 v Prešove
FF
MEDZIGENERAČNÉ MOSTY – VSTUPUJEME DO ROKA MEDZIGENERAČNEJ SOLIDARITY
Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 10. 11. 2011 v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁVÝSKUM V SOCIÁLNYCH VEDÁCH
Zborník príspevkov z III. doktorandskej konferencie konanej 9. novembra 2012 v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁPREGRADUÁLNA PRÍPRAVA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV, PRACOVNÍČOK A SOCIOLÓGOV, SOCIOLOGIČIEK A MOŽNOSTI ICH UPLATNENIA V PRAXI
Zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného dňa 7. decembra 2012 v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁEVALVÁCIA A DISEMINÁCIA VÝSKUMU V SOCIÁLNYCH VEDÁCH
Zborník príspevkov zo IV. doktorandskej konferencie konanej 7. novembra 2013 v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁKVANTITATÍVNE A KVALITATÍVNE VÝSKUMNÉ STRATÉGIE
Zborník príspevkov z V. doktorandskej konferencie konanej 28. októbra 2014 v Prešove
FF
KLAUDIA GIBOVÁTRANSLATION PROCEDURES IN THE NON-LITERARY AND LITERARY TEXT COMPARED
(based on an analysis of an EU institutional-legal text and novel excerpt “The Shack“ by William P. Young)
FF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁTHE ENGLISH LANGUAGE THROUGH THE PRISM OF THE CENTURIES
FF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁTOWARDS AN UNDERSTANDING OF EU TRANSLATION
FF
ĽUBOMÍR BELÁS11. KANTOVSKÝ VEDECKÝ ZBORNÍK
FF
ĽUBOMÍR BELÁS12. KANTOVSKÝ VEDECKÝ ZBORNÍK
FF
IMRICH BELEJKANIČRELIGIONES 2012
FF
JULIANA FECUŠOVÁKOMENTOVANÝ PREKLAD PRÍRUČKY K DANI Z PRÍJMOV V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE
FF
MAGDALÉNA BILÁINTONAČNÁ ŠTRUKTÚRA VETY
Porovnávací aspekt
FF
MAGDALÉNA BILÁLANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE IN A CHANGING TRANSATLANTIC WORLD II
(PART II: Literature and Methodology of English Language Teaching)
FF