Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
PETER KÓNYAREFORMATION IN MITTELEUROPA
Beiträge zur Reformationsgeschichte in den Ländern der Donaumonarchie
FF
JÁN DRENGUBIAKLITERÁRNY TEXT V UČEBNOM PROCESE - OD PROSTRIEDKU K CIEĽU
FF
EDUARD DRANČÁKSTRUCTURAL COMPLEXITY OF SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH
FF
PETER KÓNYA350 ROKOV VYSOKÉHO ŠKOLSTVA V PREŠOVE
FF
MARCELA DOMENOVÁCHRONOLOGICA HISTORIA ALMAE DIOECESIS EPERJESSIENSIS... PARS I. ALEXANDER DUCHNOVIČ
FF
ALEXANDER DULEBACROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume II: Impact of intergovernmental relations
FF
MARCEL MARTONČIKZÁVISLOSŤ NA HRANÍ DIGITÁLNYCH HIER (IGD) A SÚŤAŽNÉ HRANIE (ESPORTS)
FF
BEÁTA BALOGOVÁUMELÁ INTELIGENCIA, INFORMATIZÁCIA A ROBOTIZÁCIA A ICH VYUŽITIE V RÁMCI FORMÁLNEJ A NEFORMÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
Zborník príspevkov vedeckého sympózia
FF
PETER KARPINSKÝKULTÚRNY JAZYK NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V OBDOBÍ 17. AŽ 19. STOROČIA
FF
PETER BABINČÁKBENEFITY A STRATY ŽIVOTA VO VIACDETNEJ RODINE
FF
ADRIÁN KVOKAČKAKANTOV POJEM VZNEŠENÉHO
FF
IVANA SLIVKOVÁÚVOD DO INTERKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE
FF
DANIELA SLANČOVÁÚVOD DO ŠTÚDIA ŽURNALISTICKÝCH ŽÁNROV V TLAČOVÝCH MÉDIÁCH
FF
LIBUŠA FRANKOVÁSLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ NA EVANJELICKOM KOLÉGIU V PREŠOVE
K študentskej samovzdelávacej národnokultúrnej činnosti v 19. storočí
FF
MÁRIA DERAJOVÁUČEBNÉ TEXTY Z LOGIKY II.
(predikátová logika 1. rádu, neklasické logiky)
FF
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV III
Syntax
FF
MARTIN OLOŠTIAKKAPITOLY ZO SLOVOTVORNEJ ADAPTÁCIE PREVZATÝCH SLOV V SLOVENČINE
FF
PETER KÓNYAREKATOLIZÁCIA A UHORSKÁ SPOLOČNOSŤ V 17. - 18. STOROČÍ
Rekatolizáció és magyar társadalom a XVII-XVIII. százabdan
FF
ZUZANA STRAKOVÁENGLISH MATTERS XII
(a collection of papers)
FF
EVA KUŠNÍROVÁÚVOD DO ŠTÚDIA DIVADELNÉHO UMENIA
FF