Peter Kónya, Annamária Konyová (Eds.)


Reformácia v strednej Európe I.

Reformáció Közép-Európában I.

Reformation in Mittel-Europa I.ISBN 978-80-555-2442-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2021