Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
BEÁTA BALOGOVÁSTARNUTIE AKO FILOZOFICKÝ A SOCIÁLNY PROBLÉM
FF
JOZEF SIPKOHĽADANIE RUSKÝCH HODNÔT II
FF
PETER KÓNYACARAFFA 330 (1687 - 2017)
Štúdie k dejinám Prešovského krvavého súduTanulmányok az Eperjesi vértörvényszék történetéhez
FF
LENKA REGRUTOVÁPÔVODNÁ TELEVÍZNA DRAMATICKÁ TVORBA PRE DETI A MLÁDEŽ NA SLOVENSKU
(kontext 60. - 80. rokov 20. storočia)
FF
MATÚŠ ŽACBUDÚCNOSŤ EURÓPY
Zborník príspevkov
FF
ADELA LEŠKOVÁ BLAHOVÁENVIRONMENTÁLNE HODNOTY V ETICKEJ VÝCHOVE
FF
MARTINA BODNÁROVÁSVEDECTVO AKO ŽÁNER NÁBOŽENSKEJ KOMUNIKÁCIE VO SVETLE SOCIÁLNEJ A PERSONÁLNEJ DEIXY
FF
LENA ČUPKOVÁPRÍČINY A DÔSLEDKY AGEIZMU A VZÁJOMNEJ ANIMOZITY MEDZI GENERÁCIAMI V PRACOVNOM A MIMOPRACOVNOM PROSTREDÍ
FF
MARTIN OLOŠTIAKNEOLOGIZMY A NEOLOGIZÁCIA V LINGVISTICKEJ REFLEXII
FF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁSELECTED CHAPTERS IN ENGLISH LEXICOLOGY
Part II: Phraseology and Word-formation
FF
PETER KÓNYAREFORMÁCIA V STREDNEJ EURÓPE I.
Reformáció Közép-Európában I.Reformation in Mittel-Europa I.
FF
JÁN ŽIVČÁKSILA A SLABOSŤ PERIFÉRIE
Stredoveká francúzska literatúra na Slovensku v rokoch 1900 - 2017
FF
ZUZANA STRAKOVÁENGLISH MATTERS XI
(a collection of papers)
FF
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKÉ A POĽSKÉ ADJEKTÍVUM Z ASPEKTU SLOVOTVORNEJ MOTIVOVANOSTI
FF
ADRIÁNA INGRID KOŽELOVÁ19. ŠVUK FF PU – DOKTORANDSKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
MARIANNA KRAVIAROVÁMÉDIA A TEXT 7 (II. ČASŤ)
FF
ALENA KAČMÁROVÁ17. ŠVUK FF PU - DOKTORANDSKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
MARTIN LAČNÝCROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume IV: Perceptions of local and regional actors
FF
MARTIN OLOŠTIAKSLOVOTVORNÁ ADAPTÁCIA A KOMPOZITNOSŤ V SLOVENČINE
FF
MONIKA BIZOŇOVÁDEJINY VYBRANÝCH REHOĽNÝCH RÁDOV I.
FF