Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
BEÁTA BALOGOVÁDLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ V SÚČASNÝCH SPOLOČENSKÝCH PODMIENKACH. ZBORNÍK KONFERENČNÝCH PRÍSPEVKOV
FF
LUCIA DANČIŠINOVÁPRIESTOROVÁ ORGANIZÁCIA VOLIEB A DIFERENCIÁCIA VOLEBNÝCH VÝSLEDKOV A ICH VPLYV NA VYTVÁRANIE ZASTUPITEĽSKÝCH ZBOROV
FF
GABRIELA MIKULÁŠKOVÁ15. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2019
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
MILOŠ BLAHÚTSELECTED CHAPTERS FROM ENGLISH LITERATURE IN 19TH CENTURY
FF
MARTIN OLOŠTIAKONYMICKÁ A DEONYMICKÁ NOMINÁCIA
FF
JOZEF MERGEŠMÉDIA A TEXT 7 (I. ČASŤ)
FF
VIERA BILASOVÁ FILOZOFICKÉ OTÁZKY ETIKY
FF
SVITLANA MYKOLAJIVNA PAKHOMOVATRANSFORMÁCIA A TRANSPOZÍCIA ONOMASTICKÝCH KATEGÓRIÍ V SLOVANSKÝCH JAZYKOCH
FF
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY V.
(kultúra - osobnosti - školstvo)
FF
ZUZANA POKLEMBOVÁSTAROSTLIVOSŤ O SEBA U SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK
FF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁTOWARDS AN UNDERSTANDING OF EU TRANSLATION
FF
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY IV.
Pramene - osobnosti - kultúra
FF
LUKÁŠ MAKKYOD ZAČIATKU PO KONIEC A EŠTE ĎALEJ: UMENIE V DEFINIČNÝCH SÚRADNICIACH
FF
VLADISLAV GREŠLÍKAVANTGARDNÉ SMERY V MALIARSTVE PRVEJ POLOVICE 20. STOROČIA
FF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁA SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROFILING OF TRANSLATORS AS WORKING AGENTS IN THE LANGUAGE INDUSTRY
FF
KATARÍNA KOMENSKÁBIOETIKA AKO SYSTEMATICKÁ ETIKA
Úvod do štúdia bioetiky
FF
ZUZANA SOUČKOVÁELECTRONIC PORTFOLIO IN SLOVAK HIGHER EDUCATION
FF
IVANA SLIVKOVÁMODERNÁ SLOVENSKÁ LITERATÚRA V STREDOEURÓPSKOM KONTEXTE (1890-1945)
FF
BEÁTA BALOGOVÁPARTICIPATÍVNY AKČNÝ VÝSKUM. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z XII. DOKTORANDSKEJ KONFERENCIE
FF