Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MARTIN OLOŠTIAK14. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
MILAN KENDRAK VYBRANÝM ASPEKTOM SLOVENSKEJ LITERATÚRY PO ROKU 1989 IV. INTERKULTÚRNE KOMUNIKAČNÉ A KOMPARATISTICKÉ VÝZVY
FF
ANTÓNIA SABOLOVÁ FABIANOVÁZÁKLADY PSYCHOLÓGIE I.
Pre sociálnu prácu
FF
PETER KÓNYADEJINY UHORSKA
(1000–1918)
FF
MARCELA DOMENOVÁOD PRAMEŇOV VIERY K DEJINÁM CIRKVÍ III.
FF
RITA RAFAJLOVIČOVÁSUBORDINATE CLAUSES IN THE ENGLISH SENTENCE
FF
ZUZANA STRAKOVÁENGLISH MATTERS X
(a collection of papers)
FF
VASIL GLUCHMANETICKÉ MYSLENIE MINULOSTI A SÚČASNOSTI ETIKA V 20. A 21. STOROČÍ II.
Etika v 20. a 21. storočí II. (ETPP 2023/25)
FF
MARTA VOJTEKOVÁNOVÉ KOMPOZITÁ S INICIÁLOVÝMI BÁZOIDMI CUDZIEHO PÔVODU V POĽŠTINE
FF
PETER KAŠASLOVNÍK STREDOEURÓPSKYCH KULTÚR I.
Osvietenstvo - romantizmus - realizmus
FF
MARTA VOJTEKOVÁPOĽSKÉ OBJEKTY V ZOZNAME SVETOVÉHO DEDIČSTVA UNESCO
Jazykovo-kultúrny aspekt
FF
EVA KUŠNÍROVÁSÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRY 7
Verejný priestor v kontextoch estetiky, umeleckej teórie a umeleckej praxe
FF
MARCELA DOMENOVÁOD PRAMEŇOV VIERY K DEJINÁM CIRKVÍ I.
FF
TAŤJANA BÚGELOVÁŽIVOT A PRÁCA SENIOROV VO SVETLE TEÓRIÍ A VÝSKUMOV
FF
MATÚŠ ŽAC30 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zborník príspevkov
FF
MARIÁN FEDORKOTERMINOLÓGIA TEMATICKEJ SKUPINY MATKA A DIEŤA. LEXIKOGRAFICKÉ, PRÁVNE A DIDAKTICKÉ ASPEKTY V KONTEXTE PREKLADU A TLMOČENIA
FF
MARTIN OLOŠTIAKKVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ASPEKTY TVORENIA SLOV V SLOVENČINE : [VENOVANÉ 80. VÝROČIU NARODENIA PROF. PHDR. JURAJA FURDÍKA, CSC. (1935 - 2002)]
FF
MARTIN OLOŠTIAKVIACSLOVNÉ POMENOVANIA V SLOVENČINE
FF
VLADIMÍR DANČIŠINPRIESTOROVÁ ORGANIZÁCIA VOLIEB A DIFERENCIÁCIA VOLEBNÝCH VÝSLEDKOV A ICH VPLYV NA VYTVÁRANIE ZASTUPITEĽSKÝCH ZBOROV
FF
MONIKA KAČMÁROVÁZÁVEREČNÁ PRÁCA AKO VÝSKUMNÁ SPRÁVA V SOCIÁLNYCH VEDÁCH
FF