Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
SLÁVKA KOPČÁKOVÁSÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRY V.
Estetická výchova a prax vyučovania estetiky v kontextoch európskeho estetického myslenia 19. a 20. storočia - dialóg s tradíciou a súčasné koncepcie
FF
MARIÁN PALENČÁRPROBLÉM SMRTI A UMIERANIA V MEDICÍNE A ZDRAVOTNÍCTVE
Reflexia teoreticko-metodologických východísk súčasných bioetických diskusií
FF
MARCEL FORGÁČKARENT – KRITICKÉ ŠTÚDIE O SÚČASNEJ PRÓZE
FF
ZUZANA STRAKOVÁENGLISH MATTERS XIII
(a collection of papers)
FF
MARTINA BODNÁROVÁVARIA XXVI
Zborník príspevkov z XXVI. kolokvia mladých jazykovedcov
FF
ONDREJ MARCHEVSKÝNÁRODNÍCKA FILOZOFIA (Z) DEJÍN V RUSKOM MYSLENÍ 2. POLOVICE 19. STOROČIA
FF
MARCEL FORGÁČHODNOTOVÉ POZÍCIE SÚČASNEJ PRÓZY I
FF
ĽUBOMÍR GUZIPRECEDENT MENA A PRECEDENT HISTÓRIE
Fenomén precedentného mena vo vzťahu k historickej realite a jeho prezentácii v súčasnom texte
FF
DANIEL VOJTEKPREKLAD GRAMATICKEJ TERMINOLÓGIE
(na materiáli francúzštiny a slovenčiny)
FF
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV I
Fonetika, fonológia, morfonológia, ortoepia, ortografia
FF
MARCELA DOMENOVÁOD PRAMEŇOV VIERY K DEJINÁM CIRKVÍ II.
FF
PETER KÓNYAREFORMÁCIA V STREDNEJ EURÓPE II.
Reformáció Közép-Európában II.Reformation in Mittel-Europa II.
FF
GABRIEL SZÉKELYCROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume III: Policies and practices of regional and local actors
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁMORÁLKA V KONTEXTE STOROČÍ
Zborník odborných príspevkov
FF
BEÁTA BALOGOVÁDÔVERA (A NEDÔVERA) VEDECKÝCH INFORMÁCII – POPULARIZÁCIA VÝSKUMU. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z XIII. DOKTORANDSKEJ KONFERENCIE
FF
JOZEF SIPKOLEKCIJI PO RUSKOJ KLASSIČESKOJ LITERATURE
(Prednášky z ruskej klasickej literatúry)
FF
JAROSLAV KUŠNÍRLITERATURE OF THE ETHNIC MINORITIES OF THE ANGLOPHONE COUNTRIES
FF
PETER KÓNYACENTRÁLNE ÚRADY HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY POČAS POVSTANIA FRANTIŠKA II. RÁKÓCZIHO
FF
ALENA KAČMÁROVÁ17. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA FF PU. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV
FF
VERONIKA PEROVSKÁFUNKČNO-SÉMATICKÉ KATEGÓRIE PASÍVNOSTI A REZULTATÍVNOSTI V HISTORICKÝCH A NÁREČOVÝCH TEXTOCH
FF