Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
MARTINA IVANOVÁMODÁLNOSŤ A MODÁLNE VERBÁ V SLOVENČINE
FF
VIERA BILASOVÁ (ED.)METODIKA INOVÁCIE ETICKEJ VÝCHOVY
(pre stredné školy)
FF
ĽUBOMÍR GUZIHĽADANIE RUSKÝCH HODNÔT 2
FF
PETER KÓNYAPOD ZÁSTAVOU KURUCOV
Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670 - 1711
FF
ANNAMÁRIA KÓNYOVÁ1918: END AND BEGINNING
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁVYBRANÉ PROBLÉMY PREKLADU: PREKLADATEĽSKÉ KOMPETENCIE A AUDIOVIZUÁLNY PREKLAD
FF
MICHAL BOČÁKOD ZNAKU K DISKURZU
(1.diel - semiologické východiská)
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)OSOBNOSTI FILOZOFICKEJ FAKULTY V PREŠOVE
FF
RENÁTA KOČIŠOVÁORGANOVÁ HUDBA VIDIECKEHO KANTORA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V PRVEJ TRETINE 19. STOROČIA
Fúgy, toccaty, menuety aduchovné piesne vorganovej praxi (zbierke) rosinského kantora Augustína Moravského
FF
PETER KÓNYA (ED.)PRVÁ SVETOVÁ VOJNA V KARPATOCH
Elsö világhaború a KarpátokbanПерша світова війна в Карпатах
FF
ZUZANA NOVÁKOVÁUSING DIGITAL TOOLS TO FACILITATE SELF-ASSESSMENT AND FEEDBACK FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ SPEAKING SKILLS
FF
MARTA VOJTEKOVÁPÍSOMNÝ PREJAV
(slovensko - poľský komparatívny aspekt)
FF
MARTINA IVANOVÁSYNTAX SLOVENSKÉHO JAZYKA
FF
MICHAL BOČÁKSÚČASNÝ MEDIÁLNY ŠPORT
(Tri prieniky do fungovania športu v televízii)
FF
BEÁTA BALOGOVÁINOVÁCIE V SPOLOČENSKO-VEDNOM VÝSKUME
FF
PETER KÓNYACARAFFA 330 (1687 - 2017)
Štúdie k dejinám Prešovského krvavého súduTanulmányok az Eperjesi vértörvényszék történetéhez
FF
LENKA REGRUTOVÁPÔVODNÁ TELEVÍZNA DRAMATICKÁ TVORBA PRE DETI A MLÁDEŽ NA SLOVENSKU
(kontext 60. - 80. rokov 20. storočia)
FF
ADELA LEŠKOVÁ BLAHOVÁENVIRONMENTÁLNE HODNOTY V ETICKEJ VÝCHOVE
FF
MARTINA BODNÁROVÁSVEDECTVO AKO ŽÁNER NÁBOŽENSKEJ KOMUNIKÁCIE VO SVETLE SOCIÁLNEJ A PERSONÁLNEJ DEIXY
FF
LENA ČUPKOVÁPRÍČINY A DÔSLEDKY AGEIZMU A VZÁJOMNEJ ANIMOZITY MEDZI GENERÁCIAMI V PRACOVNOM A MIMOPRACOVNOM PROSTREDÍ
FF