Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
MARTINA IVANOVÁMODÁLNOSŤ A MODÁLNE VERBÁ V SLOVENČINE
FF
VIERA BILASOVÁ (ED.)METODIKA INOVÁCIE ETICKEJ VÝCHOVY
(pre stredné školy)
FF
ĽUBOMÍR GUZI (ED.)HĽADANIE RUSKÝCH HODNÔT 1
FF
PETER KÓNYAPOD ZÁSTAVOU KURUCOV
Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670 - 1711
FF
ALENA KAČMÁROVÁANGLO-AMERICKÝ ŠTÝL PÍSANIA V AKADEMICKEJ PRAXI
FF
ADRIÁNA INGRID KOŽELOVÁPREKLADATEĽSKÉ KOMPETENCIE A KULTÚRNE REFERENCIE Z ANTIKY
FF
ANNAMÁRIA KÓNYOVÁ1918: END AND BEGINNING
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁVYBRANÉ PROBLÉMY PREKLADU: PREKLADATEĽSKÉ KOMPETENCIE A AUDIOVIZUÁLNY PREKLAD
FF
MICHAL BOČÁKOD ZNAKU K DISKURZU
(1.diel - semiologické východiská)
FF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁSELECTED CHAPTERS IN ENGLISH LEXICOLOGY
Part I: Lexical Semantics and Lexicography
FF
RENÁTA KOČIŠOVÁORGANOVÁ HUDBA VIDIECKEHO KANTORA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V PRVEJ TRETINE 19. STOROČIA
Fúgy, toccaty, menuety aduchovné piesne vorganovej praxi (zbierke) rosinského kantora Augustína Moravského
FF
PETER KÓNYA (ED.)PRVÁ SVETOVÁ VOJNA V KARPATOCH
Elsö világhaború a KarpátokbanПерша світова війна в Карпатах
FF
ADRIÁNA INGRID KOŽELOVÁCVIČEBNICA KULTÚRNYCH REFERENCIÍ Z ANTIKY
FF
ZUZANA NOVÁKOVÁUSING DIGITAL TOOLS TO FACILITATE SELF-ASSESSMENT AND FEEDBACK FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ SPEAKING SKILLS
FF
MARTA VOJTEKOVÁPÍSOMNÝ PREJAV
(slovensko - poľský komparatívny aspekt)
FF
DANIELA SLANČOVÁ (ED.)DESAŤ ŠTÚDIÍ O DETSKEJ REČI
Lexika - Gramatika - Pragmatika
FF
MARTINA IVANOVÁSYNTAX SLOVENSKÉHO JAZYKA
FF
MICHAL BOČÁKSÚČASNÝ MEDIÁLNY ŠPORT
(Tri prieniky do fungovania športu v televízii)
FF
ĽUBOMÍR GUZI (ED.)HĽADANIE RUSKÝCH HODNÔT 2
FF
PETER KÓNYACARAFFA 330 (1687 - 2017)
Štúdie k dejinám Prešovského krvavého súduTanulmányok az Eperjesi vértörvényszék történetéhez
FF