Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ADRIÁN KVOKAČKAKANTOV POJEM VZNEŠENÉHO
FF
IVANA SLIVKOVÁÚVOD DO INTERKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE
FF
DANIELA SLANČOVÁÚVOD DO ŠTÚDIA ŽURNALISTICKÝCH ŽÁNROV V TLAČOVÝCH MÉDIÁCH
FF
LIBUŠA FRANKOVÁSLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ NA EVANJELICKOM KOLÉGIU V PREŠOVE
K študentskej samovzdelávacej národnokultúrnej činnosti v 19. storočí
FF
PETER KARPINSKÝKULTÚRNY JAZYK NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V OBDOBÍ 17. AŽ 19. STOROČIA
FF
PETER BABINČÁKBENEFITY A STRATY ŽIVOTA VO VIACDETNEJ RODINE
FF
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV III
Syntax
FF
MARTIN OLOŠTIAKKAPITOLY ZO SLOVOTVORNEJ ADAPTÁCIE PREVZATÝCH SLOV V SLOVENČINE
FF
PETER KÓNYAREKATOLIZÁCIA A UHORSKÁ SPOLOČNOSŤ V 17. - 18. STOROČÍ
Rekatolizáció és magyar társadalom a XVII-XVIII. százabdan
FF
ZUZANA STRAKOVÁENGLISH MATTERS XII
(a collection of papers)
FF
MÁRIA DERAJOVÁUČEBNÉ TEXTY Z LOGIKY II.
(predikátová logika 1. rádu, neklasické logiky)
FF
ANNAMÁRIA KÓNYOVÁDEJINY PREŠOVSKÉHO REFORMOVANÉHO ZBORU
FF
ĽUBOMÍR GUZIJAZYKOVÁ OSOBNOSŤ
Zborník príspevkov z vedeckého grantového seminára rusistov konaného dňa 2. novembra 2021
FF
ALEXANDER DULEBACROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume I: Impact of EU relations with Ukraine
FF
VIERA SMOLÁKOVÁMÉDIÁ A DETSKÉ PUBLIKUM
FF
JÁN KALAJTZIDISETICKÉ MYSLENIE MINULOSTI A SÚČASNOSTI ETIKA V 20. A 21. STOROČÍ I.
Etika v 20. a 21. storočí I. (ETPP 2022/24)
FF
VLADIMÍR GANAJKATALÓG K VÝSTAVE MIX
FF
EVA KUŠNÍROVÁÚVOD DO ŠTÚDIA DIVADELNÉHO UMENIA
FF
PETER BABINČÁKZÁKLADNÉ ŠTATISTICKÉ POSTUPY A ICH REALIZÁCIA ZA POMOCI ŠTATISTICKÝCH SOFTVÉROV JAMOVI A SPSS
FF
MAREK MITKATRANSFORMÁCIE NÁRODNÝCH LITERATÚR A KULTÚR V STREDOEURÓPSKOM KONTEXTE (1780-1890)
FF