Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ZUZANA STRAKOVÁENGLISH MATTERS XII
(a collection of papers)
FF
MÁRIA DERAJOVÁUČEBNÉ TEXTY Z LOGIKY II.
(predikátová logika 1. rádu, neklasické logiky)
FF
ANNAMÁRIA KÓNYOVÁDEJINY PREŠOVSKÉHO REFORMOVANÉHO ZBORU
FF
ĽUBOMÍR GUZIJAZYKOVÁ OSOBNOSŤ
Zborník príspevkov z vedeckého grantového seminára rusistov konaného dňa 2. novembra 2021
FF
ALEXANDER DULEBACROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume I: Impact of EU relations with Ukraine
FF
VIERA SMOLÁKOVÁMÉDIÁ A DETSKÉ PUBLIKUM
FF
VASIL GLUCHMANETIKA V 20. A 21. STOROČÍ I. (ETPP 2022/24)
FF
EVA KUŠNÍROVÁÚVOD DO ŠTÚDIA DIVADELNÉHO UMENIA
FF
PETER BABINČÁKZÁKLADNÉ ŠTATISTICKÉ POSTUPY A ICH REALIZÁCIA ZA POMOCI ŠTATISTICKÝCH SOFTVÉROV JAMOVI A SPSS
FF
MAREK MITKATRANSFORMÁCIE NÁRODNÝCH LITERATÚR A KULTÚR V STREDOEURÓPSKOM KONTEXTE (1780-1890)
FF
MARTIN OLOŠTIAKSLOVANSKÁ SLOVOTVORBA: SYNCHRÓNIA, INOVÁCIE, NEOLOGIZÁCIA. SLAVIC WORD-FORMATION: SYNCHRONY, INNOVATIONS, NEOLOGIZATION
FF
BEÁTA BALOGOVÁRÔZNORODÉ POŇATIA SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY
(človek - priestor - kultúra) II.
FF
IVANA KUPKOVÁSLOVENSKÁ PREKLADATEĽSKÁ ŠKOLA - TEÓRIA A PRAX
Slovenské preklady ruskej prózy v 60. - 80. rokoch 20. storočia a zásady slovenskej prekladateľskej školy
FF
MARTA VOJTEKOVÁLATINSKO-SLOVENSKO-POĽSKÝ SLOVNÍK ANATOMICKÝCH TERMÍNOV III
FF
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2021
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
PETER KÓNYASNEM ROKU 1715 A UHORSKÁ SPOLOČNOSŤ V 18. STOROČÍ
Az országgyűlés 1715-ben és a magyar társadalom a 18. században
FF
MARIANNA KRAVIAROVÁZVYK. ZVYŠOVANIE KOMPETENCIÍ V ROZHLASOVEJ TVORBE
FF
MARTIN OLOŠTIAKMORFEMATIKA A SLOVOTVORBA SLOVENČINY
FF
ANNAMÁRIA KÓNYOVÁKONFESIONÁLNY VÝVIN UHORSKA V RANOM NOVOVEKU
FF