Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MILOŠ BLAHÚTSELECTED CHAPTERS FROM ENGLISH LITERATURE IN 19TH CENTURY
FF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁTOWARDS AN UNDERSTANDING OF EU TRANSLATION
FF
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY IV.
Pramene - osobnosti - kultúra
FF
LUKÁŠ MAKKYOD ZAČIATKU PO KONIEC A EŠTE ĎALEJ: UMENIE V DEFINIČNÝCH SÚRADNICIACH
FF
MARTINA KÁŠOVÁ MITTELHOCHDEUTSCH
FF
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY V.
(kultúra - osobnosti - školstvo)
FF
ZUZANA POKLEMBOVÁSTAROSTLIVOSŤ O SEBA U SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK
FF
ZUZANA SOUČKOVÁELECTRONIC PORTFOLIO IN SLOVAK HIGHER EDUCATION
FF
IVANA SLIVKOVÁMODERNÁ SLOVENSKÁ LITERATÚRA V STREDOEURÓPSKOM KONTEXTE (1890-1945)
FF
BEÁTA BALOGOVÁPARTICIPATÍVNY AKČNÝ VÝSKUM. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z XII. DOKTORANDSKEJ KONFERENCIE
FF
VLADISLAV GREŠLÍKAVANTGARDNÉ SMERY V MALIARSTVE PRVEJ POLOVICE 20. STOROČIA
FF
DANIEL VOJTEKODBORNÝ PREKLAD PRE ROMANISTOV II.
FF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁA SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROFILING OF TRANSLATORS AS WORKING AGENTS IN THE LANGUAGE INDUSTRY
FF
KATARÍNA KOMENSKÁBIOETIKA AKO SYSTEMATICKÁ ETIKA
Úvod do štúdia bioetiky
FF
LUKÁŠ MAKKYÚVOD DO INTERPRETÁCIE OBRAZU
FF
ADRIANA AMIRNA PRAHU MILÉNIA
Antológia súčasných ukrajinských umeleckých textov (krátke útvary v 21. storočí)
FF
MIROSLAVA KYSEĽOVÁMEDZI KONANÍM A DIANÍM : SÉMANTICKÉ ASPEKTY VERBA A VALENCIA
FF
SVITLANA MYKOLAJIVNA PAKHOMOVASLOVENSKO - UKRAJINSKÝ SLOVNÍK OJKONÝM
FF
MARTIN OLOŠTIAKSLOVNÍK SLOVENSKÝCH EPONÝM
FF
PETER KÓNYADEJINY UHORSKA
(1000-1918)
FF