Peter Kónya (ed.)


Snem roku 1715 a uhorská spoločnosť v 18. storočí

Az országgyűlés 1715-ben és a magyar társadalom a 18. századbanISBN 978-80-555-2447-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2023