Peter Babinčák, Marcel Martončik


Základné štatistické postupy a ich realizácia za pomoci štatistických softvérov JAMOVI a SPSSISBN 978-80-555-2762-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024