21.03.2022 - 02.09.2022

Výstava študenských prác - KVVU IHVU FF - 60

Podujatie sa koná pri príležitosti 25. výr. vzniku PU

Plagáty a fotografie:
Návrat na zoznam akcií