18.02.2022 - 10.03.2022

Výstava posterov - Jaroslav Vencálek: LITERÁRNO–VEDNÉ INTERPRETÁCIE TVORBY FRANTIŠKA VESELÉHO

Podujatie sa koná pri príležitosti 25. výr. vzniku PU


Plagáty a fotografie:
Návrat na zoznam akcií