16.11.2018

Prezentácia pre Univerzitnú knižnicu UPJŠ Košice

Návšteva pri príležitosti 45. výr. vzniku UK UPJŠ


Plagáty a fotografie:
Návrat na zoznam akcií